PAP/Rynek Zdrowia | 26-02-2019 17:15

NFZ udostępnia dane o kolejkach do bezpłatnego wykorzystania w aplikacjach i usługach

Firmy i obywatele będą mogli dowolnie i bezpłatnie wykorzystywać dane Narodowego Funduszu Zdrowia o kolejkach do leczenia np. do tworzenia nowych aplikacji lub usług - stało się to możliwe dzięki otwarciu przez NFZ danych z Informatora o Terminach Leczenia.

Fot. archiwum

Według NFZ Informator o Terminach Leczenia obejmuje informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej (procedury medyczne, programy lekowe, świadczenia w poradniach specjalistycznych, w oddziałach szpitalnych, w pracowniach diagnostycznych, w ośrodkach opieki pozaszpitalnej), dla których świadczeniodawcy prowadzą listy oczekujących. Informacje gromadzone w ramach list oczekujących obejmują w szczególności: dane świadczeniodawcy, dane o miejscach udzielania świadczeń, liczbę osób wpisanych na listę oczekujących na świadczenie zdrowotne wg stanu na koniec miesiąca, datę pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia. Dane przekazywane są do NFZ przez świadczeniodawców mających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (np. szpitale, poradnie specjalistyczne).

Dane te można dowolnie, bezpłatnie wykorzystywać w aplikacjach i usługach.

Otwieranie zasobów danych publicznych ma wyzwolić potencjał gospodarczy i społeczny, tkwiący w ogromnych ilościach danych gromadzonych przez instytucje publiczne, spowodować wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz stworzyć nowe miejsca pracy.

Przykładem już działającego takiego ponownego wykorzystania informacji publicznej są popularne wyszukiwarki połączeń autobusowych i tramwajowych w dużych miastach, takie jak jakdojade.pl, które powstały w oparciu o zgodę na przetwarzanie rozkładów jazdy i tras poszczególnych linii. Z kolei np. dane meteorologiczne i klimatyczne służą np. do tworzenia zindywidualizowanych prognoz pogody np. dla rolników, co pozwala optymalizować opryski i inne prace rolnicze na danym obszarze. Ten rodzaj usług rozwija się dynamicznie np. w USA.

Małgorzata Werner-Woś (PAP)