NFZ: sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez świadczeniobiorców

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 18 grudnia 2018 14:35

NZF opublikował sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez świadczeniobiorców na podstawie danych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta w I-III kwartale 2018 r. Zgłoszenia ZIP są często impulsem do pogłębionych analiz danych otrzymanych od świadczeniodawców, wysyłania ankiet do szerszego grona świadczeniobiorców lub przeprowadzenia kontroli obejmującej większą liczbę dokumentacji pacjentów.

NFZ: sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez świadczeniobiorców
Największa liczba zgłoszonych nieprawidłowości dotyczyła świadczeń, których udzielenia pacjenci nie potwierdzili - 699. Fot. Katarzyna Gubała/PTWP

Z danych przekazanych z OW NFZ za I-III kwartał 2018 r. wynika, że wpłynęło łącznie 955 zgłoszeń o nieprawidłowościach, z których 593 zakończyły postępowania wyjaśniające (w tym 21 zakończono bez rozpatrzenia). W toku wyjaśniania pozostało 355 postępowań, 7 było w trakcie przekazywania do właściwego OW NFZ.

Z 593 zakończonych postępowań 426 zgłoszeń uznano za zasadne, co stanowi 71,88 proc. zakończonych spraw. Ogólna wartość świadczeń/refundacji, wynikająca ze wszystkich zgłoszonych nieprawidłowości w ZIP, wyniosła 345 666,35 zł, nie uwzględniając świadczeń, których wycena wprost nie jest możliwa ze względu na sposób rozliczeń (ryczałt/kapitacja).

W sumie odzyskano kwotę 67 173,08 zł za nienależnie wypłacone środki oraz nałożono kary umowne w kwocie 6 076,81zł. Do prokuratury zostało przekazanych 15 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z 62 zgłoszonymi nieprawidłowościami w następujących OW NFZ: Małopolskim, Pomorskim, Śląskim, Świętokrzyskim i Zachodniopomorskim.

Największa liczba zgłoszonych nieprawidłowości dotyczyła świadczeń, których udzielenia pacjenci nie potwierdzili - 699. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowości w następujących rodzajach świadczeń: leczenie stomatologiczne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza oraz podstawowa opieka zdrowotna.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum