NFZ skontrolował realizację umów. Posypały się kary za świadczenia, których nie było i braki personelu

Autor: MCD • Źródło: Rynek Zdrowia, NFZ10 września 2022 19:31

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) opublikował informację o wynikach kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń. Z udostępnionej dokumentacji wynika, że inspektorzy najczęściej wytykali placówkom braki w dokumentacji, wykazywanie usług, które nie zostały zrealizowane lub były błędnie zakwalifikowane. Zdarzały się też przypadki udzielania świadczeń przez personel bez kwalifikacji i niezgodnie z harmonogramem.

NFZ skontrolował realizację umów. Posypały się kary za świadczenia, których nie było i braki personelu
NFZ skontrolował realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ponad 340 placówkach Fot. Shutterstock
 • Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) wziął pod lupę realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia do końca lipca 2022 r. w ponad 340 placówkach 
 • Przytłaczająca większość skontrolowanych podmiotów wypadła słabo. Inspektorzy najczęściej wskazywali błędy i braki w prowadzonej dokumentacji 
 • Odnotowali też przerwy w udzielaniu świadczeń z powodu braku obsady lekarzy i ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego
 • Zdarzały się także przypadki udzielania świadczeń w zakresie ginekologii przez personel bez wymaganych kwalifikacji i nieudzielania  porad lekarskich w dniach zadeklarowanych w umowie 

NFZ skontrolował realizację umów o udzielanie świadczeń. Wyniki są zatrważające 

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował szczegółowe wyniki kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przeprowadzonych od początku stycznia do końca lipca tego roku. Co ciekawe, nie ograniczył się tym razem do statystycznego podsumowania przeprowadzonych inspekcji, ale udostępnił arkusze z pokontrolnymi ustaleniami. 

Z udostępnionej dokumentacji wynika, że inspektorzy najczęściej wykazywali w kontrolowanych podmiotach błędy i braki w prowadzonej dokumentacji. Rozmaite, od braku numeracji stron i oznaczenia danych pacjenta przez niewpisywanie zaleceń lekarskich, wyników badań czy niedbałe prowadzenie list oczekujących pacjentów - dwukrotne wpisanie tego samego pacjenta na tę samą listę, nieaktualizowanie list etc. 

Niewiele rzadziej ujawniano nieprawidłowości związane z niezasadnym sprawozdawaniem i rozliczaniem świadczeń, w tym teleporad, brak  wymaganej sprawozdawczości z udzielonych świadczeń, udzielanie świadczeń ambulatoryjnych bez wymaganych skierowań, sprawozdawanie teleporad nie znajdujących potwierdzenia w dokumentacji medycznej. 

W przypadku kilku stacji pogotowia ratowniczego - m.in. w Legnicy i Płocku,  odnotowano przerwy w udzielaniu świadczeń z powodu braku obsady lekarzy lub ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego. 

Były także przypadki udzielania świadczeń w zakresie ginekologii i położnictwa przez personel bez wymaganych kwalifikacji i nieudzielania porad lekarskich w dniach zadeklarowanych w umowie, udzielania ich niezgodnie z harmonogramem, przerwanie udzielania bez powiadomienia wojewódzkiego oddziału NFZ. Placówki niejednokrotnie także wykazywały do rozliczenia świadczenia, których faktycznie nie zrealizowały lub bezzasadnie zakwalifikowały. 

Od braków w dokumentacji po personel bez kwalifikacji i niezrealizowane świadczenia

Wśród najczęściej powtarzających się przewinień kontrolowanych podmiotów wymienić należałoby: 

 • przedstawianie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których NFZ dokonał płatności nienależnych środków finansowych lub niesprawozdania udzielonych świadczeń;
 • nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej - brak numeracji stron i oznaczenia danych pacjenta, niewpisywanie zaleceń lekarskich i wyników badań, niedbałe prowadzenie list oczekujących pacjentów, brak oświadczenia pacjenta o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badania lub zabiegu;
 • udzielanie świadczeń przez personel nieposiadający wymaganych kwalifikacji;
 • nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie;
 • nieprowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenia tych list w sposób naruszający przepisy prawa;
 • udzielania świadczeń pacjentom w ramach leczenia szpitalnego, mimo że cel leczenia mógł zostać osiągnięty poprzez leczenie ambulatoryjne;
 • utrudniony dostęp do porady stacjonarnej;
 • brak udokumentowania aktualnego przeglądu technicznego sprzętu i aparatury medycznej w paszportach technicznych.
 • wykazanie do rozliczenia świadczeń bez wymaganego skierowania;
 • przerwanie udzielania świadczeń bez powiadomienia wojewódzkiego oddziału NFZ;
 • brak wymaganego wyposażenia w sprzęt, aparaturę lub wyroby medyczne;
 • niedostosowanie pomieszczeń, wyposażenia stanowisk i organizacji pracy oddziału do obowiązujących wymogów. 
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum