NFZ publikuje zarządzenie dotyczące m.in. rehabilitacji leczniczej

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 22 czerwca 2018 13:33

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na swojej stronie zmiany w zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

W zarządzeniu Nr 42/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 7 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Świadczenia rehabilitacji dla świadczeniobiorców, o których mowa w § 17 ust. 8, ustalane są przez personel medyczny zgłoszony do umowy według indywidualnego planu usprawniania, który zależy od stanu zdrowia świadczeniobiorcy.”

2) W § 17 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8. Świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach skojarzonych udzielane są świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932).”;

Całe zarządzenie: nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum