NFZ publikuje sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez świadczeniobiorców

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 31 stycznia 2020 11:40

Na stronie internetowej NFZ opublikowane zostało w piątek (31 stycznia) sprawozdanie nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców na podstawie danych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta w I-III kwartale 2019 r.

Z danych przekazanych z OW NFZ za I-III kwartał 2019 r. wynika, że wpłynęło łącznie 796 zgłoszeń o nieprawidłowościach. Fot. Katarzyna Gubała/PTWP

Zgłoszenia ZIP są często impulsem do pogłębionych analiz danych otrzymanych od świadczeniodawców, wysyłania ankiet do szerszego grona świadczeniobiorców lub przeprowadzenia kontroli obejmującej większą liczbę dokumentacji pacjentów. Dlatego informacje otrzymane na podstawie danych w ZIP stanowią bardzo istotne źródło wiedzy przydatnej w działalności kontrolnej NFZ.

Z danych przekazanych z OW NFZ za I-III kwartał 2019 r. wynika, że wpłynęło łącznie 796 zgłoszeń o nieprawidłowościach. Z 796 zgłoszeń zakończono 631 postępowań wyjaśniających, w toku wyjaśniania pozostało 151 postępowań, 14 było w trakcie przekazywania do właściwego OW NFZ.

Z 631 zakończonych postępowań, merytorycznie zakończono 591 zgłoszeń, z czego 364 zgłoszeń uznano za zasadne, co stanowi 61,59% spraw zakończonych merytorycznie (tj. 57,69% wszystkich spraw zakończonych).

Ogólna wartość świadczeń/refundacji, wynikająca ze wszystkich zgłoszonych nieprawidłowości w ZIP, wyniosła 216 806,93 zł, nie uwzględniając świadczeń, których wycena wprost nie jest możliwa ze względu na sposób rozliczeń, tj. ryczałt/kapitacja. Z tego odzyskano kwotę 18 843,83 zł za nienależnie wypłacone środki oraz nałożono kary umowne w kwocie 32 881,52 zł.

Największa liczba zgłoszonych nieprawidłowości dotyczyła świadczeń, których udzielenia pacjenci nie potwierdzili - 652 zgłoszonych nieprawidłowości. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowości w leczeniu stomatologicznym, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej oraz refundacji leków.

Więcej: nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum