NFZ/Rynek Zdrowia | 15-05-2017 17:55

NFZ przedłuża terminy umów o udzielanie świadczeń

NFZ informuje o konkursach ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 i w latach następnych.

Obowiązujące obecnie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte przez świadczeniodawców z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu i za zgodą świadczeniodawcy mogą zostać przedłużone do 30 września 2017 r. Postępowania konkursowe (z wyjątkiem AOS) mają być przeprowadzane od czerwca br.

Ponadto obowiązujące umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z NFZ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w zakresie świadczeń, które nie zostaną objęte umowami zawartymi w ramach tzw. sieci szpitali), opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ratownictwa medycznego na wniosek dyrektora danego oddziału Funduszu i za zgodą świadczeniodawcy mogą zostać przedłużone do 30 czerwca 2018 r. Konkursy Fundusz ma przeprowadzać od kwietnia 2018 r.

Więcej: www.nfz.gov.pl