NFZ: protokół z posiedzenia zespołu ds. leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 28 stycznia 2015 12:48

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na swojej stronie internetowej kolejny protokół z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.

Na stronie Funduszu znajdują się protokoły publikowane od początku 2011 r. Ostatni protokół dotyczy spotkania Zespołu w dniu 17 grudnia 2014 r.

W trakcie posiedzenia przeanalizowano raport z wykorzystania systemu informatycznego w chorobach reumatycznych (RZS, MIZS, ZZSK, ŁZS), a także omówiono wnioski dyskusyjne we wskazaniach RZS, MIZS, ZZSK, ŁZS.

Przewodnicząca Zespołowi prof. Anna Filipowicz-Sosnowska zapoznała jego członków z pismami: prezesa NFZ oraz z-cy dyrektora departamentu polityki lekowej i farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Oba pisma były odpowiedzią na pismo Zespołu Koordynacyjnego z dnia 22 października 2014 r. dotyczące zapisów programów lekowych. Z przykrością Zespół odnotował brak przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia na posiedzeniu, na którym analizowano pisma.

Prof. Witold Tłustochowicz, konsultant krajowy w dz. reumatologii powrócił do dyskusji wokół wiarygodności danych dotyczących częstości występowania remisji u chorych na RZS leczonych lekami biologicznymi w programach lekowych (w oparciu o stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego). Przedstawił propozycję składu zespołu, który zajmie się zbadaniem zasobów systemu SMPT i przygotowaniem publikacji.

Zespół Koordynacyjny stwierdza, że leczenie chorób reumatycznych w Polsce, a szczególnie leczenie lekami biologicznymi refundowanymi przez NFZ powinno być zgodne z zaleceniami Europejskiej Ligi do Walki z Chorobami Reumatycznymi (EULAR) z 2013 r. W tych zalecaniach przyjęto możliwość stosowania leków biologicznych w dowolnej kolejności. W przypadku braku skuteczności zastosowanego leku, powinna istnieć możliwość dalszej kuracji innym lekiem wybranym przez lekarza prowadzącego.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum