NFZ: projekt zarządzenia m.in. zwiększający finansowanie świadczeń w chirurgii i internie

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 13 marca 2019 20:38

Projekt zarządzenia prezesa NFZ, który w środę (13 marca) ukazał się na stronie Funduszu, wprowadza ujednolicenie tekstu zarządzenia w celu zachowania przejrzystości przepisów, a tym samym ułatwienia interesariuszom ich stosowania. Wprowadzono też zmiany dotyczące m.in.  promowania zabiegów jednodniowych w zaćmie oraz zwiększenia wartości punktowych grup JGP dedykowanych dla zakresów: choroby wewnętrzne i chirurgia ogólna o 5 proc.

NFZ: projekt zarządzenia m.in. zwiększający finansowanie świadczeń w chirurgii i internie
FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Zarządzenie prezesa NFZ sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne określa kwestie uregulowane dotychczas w zarządzeniu Nr 66/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawieraniai realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne zmienionym zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 87/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 134/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowiaz dnia 28 grudnia 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 24/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r.

W uzasadnieniu podano zmiany wprowadzane zarządzeniem:

• Kontynuując działania Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzące do zwiększenia dostępności i skrócenia czasu oczekiwania do zabiegów usunięcia zaćmy umożliwiono na wniosek świadczeniodawcy cokwartalne zwiększanie kwoty zobowiązania w umowie o udzielanie świadczeń do kwoty zgodnej z wartością zrealizowanych świadczeń oraz wprowadzono mechanizm finansowy promujący wykonywanie zabiegów zaćm w ciągu jednego dnia;

• Dodatkowo, w celu promowania efektywnej organizacji udzielania świadczeń ograniczające bezzasadne przedłużanie hospitalizacji, wprowadzono zmiany w modelu finansowania świadczeń rozliczanych grupami B18G i B19G polegające na korygowaniu rozliczenia ww. JGP współczynnikiem 0,9 w sytuacji kiedy czas hospitalizacji przekroczy jeden dzień, u świadczeniodawców, u których udział hospitalizacji jednodniowych związanych z zabiegiem usunięcia zaćmy jest mniejszy niż 80%:

• Kontynuując działania Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzące
do wydzielenia odrębnych JGP do rozliczania świadczeń udzielanych dzieciom, poszerzono sekcję PZ w załączniku 1a do zarządzenia o JGP dotyczące rozliczania zabiegów okulistycznych u dzieci;

- umożliwiono rozliczanie nowych świadczeń gwarantowanych: neuromodulacja krzyżowa, keratoprotezowanie rogówki, angioplastyka wieńcowa z użyciem balonu uwalniającym lek, wszczepienie/wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora;

- poszerzono zakres zabiegów operacyjnych wykonywanych u noworodka możliwych do rozliczenia poprzez produkt 5.53.01.0001648 Zabieg chirurgiczny u noworodka z załącznika 1 c do zarządzenia o zabiegi usunięcia zaćmy;

- w celu pozyskania wiarygodnej sprawozdawczości dotyczącej zabiegów wykonywanych metodą laparoskopową lub endoskopową wprowadzono obowiązek sprawozdawania procedury medycznej: 00.94 Zabieg wykonany techniką endoskopową / laparoskopową w sytuacji realizacji świadczenia zabiegowego (zabieg diagnostyczny lub leczniczy) z wykorzystaniem endoskopu / laparoskopu.

- w związku z opublikowaniem taryfy przez AOTMiT dotyczącej oksygenacji hiperbarycznej z 24 dostępem, wprowadzono odpowiednie produkty rozliczeniowe:
a) do katalogu 1 b do rozliczania w trybie ambulatoryjnym,
b) do katalogu 1 c do rozliczania w trybie hospitalizacji;

- w związku z opublikowaniem taryfy przez AOTMiT dotyczącej chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii (HIPEC), wprowadzono odpowiedni produkt rozliczeniowy do katalogu 1b, obejmujący koszt zabiegu, zestawu do chemioterapii dootrzewnowej, cytostatyku oraz hospitalizacji. Jednocześnie usunięto z katalogu 1 c możliwość rozliczenia wyrobu medycznego (zestaw do HIPEC) produktem 5.53.01.0001435;

- w związku z narastającymi kosztami udzielania świadczeń w szczególności
na rzecz osób w wieku podeszłym, zwiększono wartości punktowe grup JGP dedykowanych dla zakresów: choroby wewnętrzne i chirurgia ogólna o 5 % (zarządzenie podaje jednak wyjątki - red.)

Więcej: www.nfz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum