NFZ prezentuje: POZ w liczbach

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 27 czerwca 2013 17:57

W latach 2009-2012 zauważalne jest ustabilizowanie liczby lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Liczba porad udzielonych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w tym okresie pozostaje na poziomie około 140 mln, jednakże w 2012 r. uległa zmniejszeniu - wynika z analizy danych NFZ.

NFZ prezentuje: POZ w liczbach
Niepokojącym trendem jest zmniejszająca się liczba udzielanych przez lekarzy POZ porad patronażowych udzielanych nowo narodzonym dzieciom oraz profilaktycznych bilansów zdrowia wykonywanych u dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Przeprowadzona analiza korzystania przez pacjentów ze świadczeń lekarzy POZ wskazuje na wyraźne zróżnicowanie częstości udzielanych porad w zależności od wieku, ale także od płci pacjentów. Powyższe stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w finansowaniu świadczeń w podstawowej opieki zdrowotnej poprzez zmianę grup wiekowych i współczynników korygujących bazową stawkę kapitacyjną dla wyznaczonych grup.

Celem proponowanych zmian będzie urealnienie kosztów świadczeń finansowanych kapitacyjnie w odniesieniu do populacji pacjentów obejmowanych opieką przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Nakłady na podstawową opiekę zdrowotną (około 7,6 mld zł) pozostają na ustabilizowanym poziomie, co w aktualnej sytuacji finansowej NFZ stanowi gwarancję stabilności jej funkcjonowania.

Wprowadzone od 1 stycznia 2013 r. zmiany w zakresie potwierdzania uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (eWUŚ) wskazują na wysoki procent osób, którym NFZ nie może potwierdzić uprawnień i które w rzeczywistości nie korzystają ze świadczeń. Najczęściej dotyczy to osób, które opłacają składki i korzystają ze świadczeń za granicą.

Więcej: http://www.nfz.gov.pl/

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum