NFZ poprawia współczynniki placowe dla wykonujących zawód medyczny, lekarzy i lekarzy dentystów ze specjalizacją

Autor: oprac. PW • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia12 lipca 2021 05:56

NFZ koryguje współczynniki placowe dotyczące świadczeń udzielanych m.in. przez pracowników wykonujących zawód medyczny, a także lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację. Jest zarządzenie prezesa Funduszu

NFZ poprawia współczynniki placowe dla wykonujących zawód medyczny, lekarzy i lekarzy dentystów ze specjalizacją
NFZ koryguje współczynniki placowe/ Fot. PTWP
  • Świadczeniodawca ma przedstawić NFZ rachunek uwzględniający współczynniki korygujące w wynagrodzeniach osób wskazanych w zarządzeniu
  • Współczynniki korygujące dotyczą świadczeń udzielanych przez pracowników wykonujących zawód medyczny oraz przy udziale pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny
  • Podane w zarządzeniu współczynniki korygujące dotyczą świadczeń udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację

Zarządzenie w sprawie określenia współczynników korygujących dotyczących świadczeń udzielanych przez pracowników wykonujących zawód medyczny oraz przy udziale pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, a także lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację zobowiązuje dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia do postanowień umów, o których mowa w § 1 i 2.

Jak podano w zarządzeniu, przekazanie przez świadczeniodawcę do właściwego ze względu na miejsce zawarcia umowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia rachunku uwzględniającego współczynniki korygujące, o których mowa w § 1 i 2, stanowi potwierdzenie przeznaczenia środków wynikających z ustalenia tego współczynnika korygującego na wynagrodzenia osób, o których mowa w § 1 i 2.

Współczynniki korygujące określone zarządzeniem

§ 1.
1. Określa się współczynniki korygujące, o których mowa w § 16 ust. 4d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczące świadczeń udzielanych przez pracowników wykonujących zawód medyczny oraz przy udziale pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny.
2. Od dnia 1 lipca 2021 r. miesięczna wartość współczynnika korygującego, o którym mowa w ust. 1, jest równa kwocie dodatkowych środków przeznaczonych na pokrycie kosztów podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników, o których mowa w ust. 1, ustalonej zgodnie z informacją sporządzoną przez świadczeniodawcę na podstawie § 2 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1235).

§ 2.
1. Określa się współczynniki korygujące, o których mowa w § 16 ust. 4e załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczące świadczeń udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację.
2. Od dnia 1 lipca 2021 r. miesięczna wartość współczynnika korygującego, o którym mowa w ust. 1, jest równa wartości sumy kwot zobowiązań z tytułu świadczeń udzielanych przez osoby, o których mowa w ust. 1, określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za czerwiec 2021 r.
3. Wykaz zakresów świadczeń odpowiadających współczynnikom korygującym,
o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum