NFZ pokazał budżet na 2023 rok. Przychody wyższe o 30 mld zł

Autor: Katarzyna Mieczkowska • Źródło: Rynek Zdrowia06 lipca 2022 13:17

Planowane na rok 2023 przychody Narodowego Funduszu Zdrowia zostały określone w wysokości 144 mld 157 mln złotych - To zwiększenie o 30 miliardów w stosunku do pierwotnego planu roku 2022 - powiedział dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Dariusz Jarnutowski.

NFZ pokazał budżet na 2023 rok. Przychody wyższe o 30 mld zł
Planowane na rok 2023 przychody Narodowego Funduszu Zdrowia zostały określone w wysokości 144 mld 157 mln złotych. Fot. PTWP
 • Budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Podczas środowej sejmowej Komisji Zdrowia zostały przedłużone plany NFZ na obecny rok, jak również zmiana planu na rok 2023
 • - Chcemy zwiększyć przychody Narodowego Funduszu Zdrowia: ten wzrost to jest około 30 miliardów złotych - zapowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska
 • - Podobnie po stronie kosztów: chcemy te pieniądze oczywiście wydać - dodał

Jest projekt budżetu NFZ na 2023 rok. Przychody wyższe o 30 mld zł 

Jak poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, jeżeli chodzi o zmiany finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia, "jest więcej zmian".

- Po pierwsze chcemy zwiększyć wartość składki brutto w roku 2022 - zapowiedział, dodając również: zwiększenie kosztu poboru składek, zwiększenie środków uzyskanych z opłat z tytułu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz opłat ze środków spożywczych. Ogłosił również zwiększenie kosztów opieki zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia i zwiększenie przychodów finansowych.

- Ten plan jest znacznie większy, jeśli chodzi o wartość planowanych przychodów, a w związku z tym również kosztów świadczeń opieki zdrowotnej. Kwota ok. 30 miliardów złotych przyrostu w stosunku do części pierwotnej planu na rok bieżący, czyli 2022 - pierwotnej, ponieważ ten plan już podlegał w marcu pewnej zmianie i nowelizacji. Ta kwota stanowi mniej więcej wzrost o 26,3 proc. w stosunku do porównywalnego planu na rok bieżący. Jeśli chodzi o stopień przyrostu, jest zdecydowanie największa dynamika, jaka do tej pory była obserwowana - poinformował wiceprezes NFZ Bernard Waśko.

NFZ: 144 mld zł przychodu w 2023 roku

Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Dariusz Jarnutowski przedstawił podczas Komisji Zdrowia 6 lipca szczegóły budżetu NFZ na 2023 rok. Jak mówił, planowane przychody Funduszu zostały określone w wysokości 144 mld 157 mln złotych. To zwiększenie o 30 miliardów w stosunku do pierwotnego planu roku 2022.

- Elementem kluczowym przychodów są przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. Na 2023 r. zaplanowano je w wysokości 134 mld 537 mln zł i stanowią one 93,33 przychodów ogółem. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej po stronie przychodów jako zmniejszenie ujęto również odpis do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w kwocie 80 696 000 zł oraz odpis do Agencji Badań Medycznych w wysokości 403 478 000 złotych - wyliczał Jarnutowski.

Ponadto po stronie przychodów ujęto:

 • przychody wynikające z przepisów o koordynacji w kwocie 444 mln zł czyli 0,31 proc. przychodów ogółem;
 • dotacje z budżetu państwa na realizację zadań, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej, czyli: świadczenia wysokospecjalistyczne, leki dla osób w wieku powyżej 75. roku życia oraz leki dla kobiet w ciąży wyniosą łącznie 1 mld 321 mln zł - to jest 0,92 proc. przychodów ogółem;
 • dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa Medycznego w wysokości 2 mld 967 mln zł - to jest 2,06 proc. przychodów ogółem;
 • środki uzyskane z opłat, o których mowa w ustawie o zdrowiu publicznym oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości w wysokości 2 mld 122 mln zł - to jest 1,47 proc. przychodów ogółem;
 • środki z funduszy celowych z funduszu Medycznego w wysokości 1 mld 981 mln zł;
 • środki z funduszu solidarnościowego w wysokości 17 mln zł z udziałem procentowym przychodów na poziomie 1,39 proc.;
 • pozostałe przychody w wysokości 770 mln zł - 0,5 proc. przychodów ogółem;
 • przychody finansowe w wysokości 478 mln zł - 0,33 proc. ogółu przychodów

 W skład planowanych kosztów wchodzą:

 • koszty poboru inwestowania składek z kwotą 265 mln zł, to jest na poziomie 0,18 proc. kosztów ogółem;
 • obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną w wysokości 1 mld 344 mln zł - 0,93 proc. kosztów ogółem;
 • koszty świadczeń opieki zdrowotnej w wysokości 136 mld 443 mln zł - to jest 94,65 proc. kosztów ogółem.

W skład kosztów wchodzą również:

 • koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa Medycznego w wysokości 2 mld 967 mln zł;
 • koszty finansowania leków dla osób w wieku powyżej 75. roku życia z kwotą 1 mld 70 mln zł;
 • koszty realizacji zadań informatyzacji świadczeniodawców w wysokości 100 mln zł;
 • koszty finansowania leków wydawanych bezpłatnie kobietom w ciąży w wysokości 28 982 000 zł;
 • koszty finansowania odpis na fundusz rozwoju kultury fizycznej w wysokości 117 mln zł;
 • odpis na fundusz rozwiązywania problemów hazardowych w wysokości 93 703 000 zł;
 • koszty administracyjne Funduszu - 1 mld 371 mln zł na poziomie 0,95 proc. kosztów ogółem;
 • pozostałe koszty w wysokości 302 mln zł - 0,21 proc. kosztów ogółem;
 • koszty finansowe w wysokości 105  714 000 zł - 0,07 proc. kosztów ogółem.

- Plan jest zrównoważony pomiędzy przychodami i kosztami w łącznej kwocie 144 miliardów złotych - podkreślił Jarnutowski.

Zmiana planu finansowego na rok 2022

Projekt zmiany planu finansowego na rok 2022 zakłada zmianę w 5 częściach planu finansowego: 3 dotyczących przychodów i 2 dotyczących kosztów. Głównym elementem tej zmiany, jak zapowiedział dyrektor Jarnutowski, jest zwiększenie planowanych kosztów i przychodów ogółem o 6 mld 480 mln zł, to jest o 4,95 proc. ogółem. Zakłada:

 • zwiększenie planowanych przychodów ze składek w kwocie 4 mld 700 mln zł;
 • związane ze zwiększeniem planowanych przychodów ze składek zwiększenie planowanych kosztów poboru inwestowania składek o kwotę 9 401 000 zł;
 • zwiększenie przychodów z opłat wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości o kwotę 1 mld 129 mln zł;
 • zwiększenie planowanych przychodów finansowych o kwotę 650 milionów złotych.

Wygospodarowane w ten sposób środki w wysokości 6 mld 470 mln zł przeznaczone są na zwiększenie finansowania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, przy czym w ramach alokacji środków pomiędzy planem Centrali NFZ a planami oddziałów wojewódzkich Fundusz założył zmniejszenie planu finansowego w Centrali o 3 mld 639 mln zł, to jest o 9,18 proc., i zwiększenie planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w planach oddziałów wojewódzkich o 10 mld 110 mln zł, to jest o 12,25 procent. Podział tych środków został dokonany zgodnie z algorytmem podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie.

To już druga nowelizacja planu na rok bieżący

Bernard Waśko wymienił trzy główne przyczyny nowelizacji budżetu na 2022 rok. Pierwszą stanowi "rewizja prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów", która "ma istotny wpływ na szacowane przychody ze składki na ubezpieczenie zdrowotne". Druga przyczyna to korekta planowanych przychodów z tzw. podatku cukrowego oraz napojów alkoholowych o niskiej objętości.

- Tutaj opieramy się na danych z pięciomiesięcznej realizacji tego roku do maja i przychodach znacznie powyżej planowanych. Dlatego jest ta korekta - wyjaśnił.

Trzecią przyczyną jest pojawienie się w planie finansowym pozycji do tej pory nieplanowanej, a mianowicie przychodów finansowych z lokat.

- Do tej pory środki Funduszu nie były praktycznie oprocentowane na rachunkach bankowych, w tej chwili już to oprocentowanie środków się pojawia, ponieważ bank - a konkretnie BGK w tej sytuacji - oferuje nam zbliżone do warunków rynkowych oprocentowanie i dlatego też ta pozycja kilkuset milionów się pojawiła - zaznaczył wiceszef NFZ.

- Dodatkowe przychody będą w całości przeznaczone na zwiększone koszty świadczeń przekazane algorytmem do oddziałów Funduszu z przeznaczeniem w dużej części na realizację niedawno uchwalonej ustawy o zasadach ustalania minimalnego wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia - podsumował Waśko. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum