NFZ podsumowuje swoją działalność w ubiegłym roku

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 24 czerwca 2013 12:08

Narodowy Fundusz Zdrowia zamieścił na swoich stronach roczne sprawozdanie z działalności Funduszu za 2012 r.

NFZ podsumowuje swoją działalność w ubiegłym roku

Jak informuje Fundusz w ubiegłym roku, w trakcie posiedzeń Rada Funduszu między innymi: przyjęła: plan pracy Funduszu na 2012 r.,sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r., roczne i okresowe sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2011 r. oraz I, II i III kwartał 2012 r.

Ponadto uchwaliła rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ na 2012 r. oraz dokonała kilku jego zmian w związku z wnioskami Prezesa Funduszu, rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ na 2013 r. oraz dokonała jego zmiany zgodnie z wnioskiem Prezesa NFZ.

Wyraziła pozytywną opinie w sprawach: odwołania Prezesa NFZ, a następnie w sprawie kandydata na stanowisko Prezesa NFZ, odwołania zastępcy Prezesa NFZ do spraw medycznych, a następnie w sprawie kandydata na to stanowisko i kandydata na stanowisko zastępcy Prezesa NFZ do spraw finansowych.

Zapoznała się z informacją przewodniczących na temat prac zespołów problemowych Rady NFZ do spraw: o świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, udzielanych w 2009 r. na podstawie umów zawartych z NFZ, świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny wieku rozwojowego.

Zapoznała się z informacją Prezesa NFZ i dyskutowała na temat: oceny skutków zmian w systemie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Jednocześnie płatnik poinformował, że OW NFZ w 2012 roku brały udział w 1711 sprawach sądowych, z czego 705 było przeprowadzanych z powództwa Funduszu a pozostałe sprawy zostały skierowane przeciwko NFZ. 

Więcej: www.nfz.gov.pl 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum