NFZ: placówki mogą rozliczyć świadczenia do końca czerwca

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 16 grudnia 2020 11:19

W związku z obostrzeniami wynikającymi z epidemii COVID-19, placówki medyczne mają czas na rozliczenie z NFZ świadczeń za 2020 rok do końca czerwca 2021 roku - poinformował w środę (16 grudnia) na stronie internetowej Narodowy Fundusz Zdrowia.

NFZ: placówki mogą rozliczyć świadczenia do końca czerwca
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomniał sposób rozliczania przez placówki medyczne tzw. 1/12 kontraktu. Wyjaśnił, że to mechanizm polegający na wypłacie placówce części środków z umowy z NFZ na 2020 r., pomimo niewykonania lub częściowego wykonania przez nią świadczeń, wynikających z tej umowy.

"Prawo do tzw. 1/12 kontraktu otrzymały placówki, które ze względu na epidemię COVID-19 nie mogły wypełnić umowy z funduszem. NFZ wypłacał środki tym placówkom, a one zobowiązały się +odrobić+ otrzymaną część kontraktu do końca 2020 roku. Ze względu na trwającą epidemię i ułatwienie placówkom realizacji tego zadania, okres rozliczeniowy został wydłużony do 30 czerwca 2021 r." - zaznaczył NFZ.

Natomiast, by umożliwić w umowach udzielenie świadczeń, dla których okres rozliczeniowy przedłużono do 30 czerwca 2021 roku mają obowiązywać dwa plany rzeczowo-finansowe. W pierwszym rozliczane będą świadczenia udzielone w 2020 roku, w drugim te z 2021 roku. Rozliczanie będzie odbywać się w specjalny sposób, bo - ze względu na roczny okres rozliczenia planu finansowego NFZ oraz funkcjonowanie systemu informatycznego NFZ - niemożliwe byłoby automatyczne rozliczenie w 2021 r. świadczeń udzielonych ponad kwoty ujęte w planie na 2021 r., w tym środków zobowiązań niewykorzystanych z planu na 2020 r.

"Rozliczenie świadczeń udzielonych w 2021 r. ponad kwoty zobowiązań określone w planie rzeczowo-finansowym na 2021 r. możliwe będzie po zwiększeniu kwot zobowiązań w planie rzeczowo-finansowym na 2021 r., w ramach środków finansowych, którymi dysponują OW NFZ na 2021 r." - wyjaśnił fundusz.

Natomiast rozliczenie świadczeń, które określone są w przepisach dotyczących Ogólnych Warunków Umów (§ 18 ust. 1), wypłacanych w ramach tzw. 1/12 kontraktu, będzie zrealizowane przez stworzenie w systemie informatycznym NFZ dodatkowych funkcjonalności. Umożliwić ma to "spłatę (odrobienie) przez świadczeniodawców należności wypłaconych na podstawie rachunków ryczałtowych - tzw. 1/12".

Fundusz poinformował też o nowych funkcjonalnościach w systemie informatycznym m.in. o Planie Spłaty (PS), na wzór aneksu ugodowego.

Natomiast, jeśli przestała obowiązywać umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach której świadczeniodawca otrzymał tzw. 1/12 przed spłatą (odrobieniem) tych należności, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ musi ustalić ile środków świadczeniodawca ma zwrócić do Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

"Ich wysokość powinna być wyliczona na ostatni dzień obowiązywania umowy z funduszem" - wyjaśnił NFZ.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum