NFZ opublikował zarządzenie ws. umów leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 01 lutego 2019 12:55

W piątek (1 lutego) Centrala NFZ opublikowała na swojej stronie internetowej zarządzenie z 31 stycznia br. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

NFZ opublikował zarządzenie ws. umów leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe
Fot. Katarzyna Gubała

Jak czytamy w uzasadnieniu, zarządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej ''ustawą o świadczeniach''.

Jest też wynikiem zaobserwowanych po pierwszym roku realizacji świadczeń, w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał), szeregu kwestii wymagających wprowadzenia zmian w sposobie rozliczania tych świadczeń.

Z treści uzasadnienia wynika, że świadczeniodawcy zgłaszali m. in. następujące problemy:

- konieczność wprowadzenia jednoznacznych przepisów dotyczących przedterminowego zakończenia KOS-zawał lub przeniesienia pacjenta do innego ośrodka posiadającego umowę na realizację tych świadczeń,
- brak współczynnika korygującego w ramach kardiologii dla podmiotów będących instytutami, takiego jak w przypadku realizacji umowy na świadczenia szpitalne,
- potrzeba gratyfikacji dla podmiotów posiadających własny oddział rehabilitacji (analogicznie do sytuacji pomostowaniem naczyń wieńcowych w ramach posiadanego w strukturze organizacyjnej oddziału kardiochirurgicznego),
- umożliwienie rozliczania współczynnika korygującego w chwili wystawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań kardiologicznych do podjęcia pracy,
- problemy z rozliczaniem świadczeń z katalogu świadczeń do sumowania oraz pobytu w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- umożliwienie do realizacji w ramach KOS-zawał wszystkich JGP dotyczących elektroterapii.

W zarządzeniu wprowadzono m.in. współczynnik o wartości 1,1 dla świadczeń w ramach posiadanego w strukturze organizacyjnej oddziału dziennej rehabilitacji kardiologicznej, przy rozliczaniu świadczeń z zakresu rehabilitacji dziennej, oraz współczynnik 1,1 dla podmiotów będących instytutami, na takich samych zasadach, jak w przypadku realizacji umowy na świadczenia szpitalne, a także dodano grupy E31 Wszczepienie/wymiana rozrusznika jednojamowego, E32 Wszczepienie/wymiana rozrusznika dwujamowego i E33 Wszczepienie/wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT).

Więcej: www.nfz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum