NFZ odpowiada na pytania pielęgniarek o wynagrodzenia w opiece długoterminowej

Autor: oprac. JKB • Źródło: NRPiP, Rynek Zdrowia17 października 2022 13:00

NFZ odpowiedział Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie wynagrodzeń w opiece długoterminowej. – Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest upoważniony do zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej opracowanych przez AOTMiT oraz zaakceptowanych przez ministra zdrowia – wskazano.

NFZ odpowiada na pytania pielęgniarek o wynagrodzenia w opiece długoterminowej
Pielęgniarki z opieki długoterminowej mają dosyć. Fot. AdobeStock
  • Przypomnijmy: do NFZ pismo w sprawie wynagrodzeń wystosowała wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
  • Wiceprezes wskazała, że pracodawcy przestali uznawać kwalifikacje pracowników i degradują ich do niższych grup płacowych – konsekwencją tych działań są wypowiedzenia pielęgniarek pracujących w opiece długoterminowej
  • NFZ odpowiedział na poruszane przez pielęgniarki kwestie wynagrodzeń, ale w piśmie ujęto jedynie ogólne założenia
  • W związku ze zwiększeniem kwoty zobowiązania we wszystkich umowach zaistniała przesłanka do pomniejszenia wartości współczynników korygujących, o których mowa w ogólnych warunkach umów – czytamy

Pielęgniarki z opieki długoterminowej mają dosyć

Przypomnijmy: wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska wskazała, że pielęgniarki pracujące w opiece długoterminowej (na umowach o pracę) zaczynają składać wypowiedzenia.

Zwróciła także uwagę, że w wielu podmiotach leczniczych, po 1 lipca, kiedy weszła ustawa o najniższych wynagrodzeniach, pracodawcy przestali uznawać kwalifikacje personelu, choć jeszcze do 30 czerwca je uznawali.

W związku z nakreślonymi problemami NRPiP liczyła na propozycję rozwiązań z resortu zdrowia, NFZ czy też AOTMiT podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia poświęconego postępom wdrażania ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

W odpowiedzi na wskazane problemy dotyczące opieki długoterminowej przyszło pismo od NFZ:

- Uprzejmie informuję, że aneksy do umów zawierających ceny jednostek rozliczeniowych wyliczane są zgodnie z rekomendacją prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Nowe taryfy dla opieki długoterminowej. Pielęgniarki chcą zmian

W piśmie z NFZ podkreślono, że do wyceny wskazanych świadczeń przyjęto wariant uwzględniający poniższe kryteria:

  • wzrost najniższego wynagrodzenia wprowadzony ustawą z dnia 26 maja 2022 roku o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw,
  • wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umów innych niż umową o pracę, związanych z prognozą wskaźnika inflacji w latach 2022-2023 roku,
  • symulację zmniejszenia różnic pomiędzy świadczeniodawcami w poszczególnych zakresach świadczeń wartości jednostek rozliczeniowych stosowanych w umowach zawieranych przez NFZ,
  • odrębne rozwiązania dla obszarów świadczeń zidentyfikowanych jako wymagające pilnej interwencji w zakresie zwiększenia poziomu finansowania.

W piśmie podano, że "w związku ze zwiększeniem kwoty zobowiązania we wszystkich umowach zaistniała przesłanka do pomniejszenia wartości współczynników korygujących, o których mowa w ogólnych warunkach umów".

Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest upoważniony zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej opracowanych przez AOTMiT oraz zaakceptowanych przez ministra zdrowia – podsumowano.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum