NFZ/Rynek Zdrowia | 03-11-2014 13:46

NFZ odnotował wzrost przychodów

Przychody NFZ ogółem na koniec października wyniosły prawie 67 mld zł, podczas gdy plan na 2014 r. przewidywał kwotę nieco ponad 66 mld zł. Różnica wyniosła ponad 846 mln zł - wynika z informacji nt. zmiany planu finansowego NFZ na 2014 r., opublikowanego w poniedziałek (3 listopada).

Fot. NFZ

Składki od ZUS po zmianie planu wynoszą ponad 61 mld zł, podczas gdy w planie na 2014 r. zakładano ponad 60 mld zł.

Składki od KRUS wyniosły 3 mld 248 mln zł po zmianie planu, podczas gdy według planu na 2014 r. miały wynieść 3 mld 245 mln zł.

Koszty NFZ według planu miały wynieść 67 mld 318 mln zł, po zmianie to 68 mld 165 mln zł.

Zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r. zostały zatwierdzone przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów w dniu 30 października 2014 r.

Więcej: http://www.nfz.gov.pl