NFZ/Rynek Zdrowia | 31-10-2013 17:42

NFZ: obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną - zero zł

W czwartek (31 października) opublikowano zarządzenie nr 63/2013/DEF prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym NFZ na 2013 rok.

”W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok, zatwierdzonym przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów w dniu 14 sierpnia 2012 r., z późniejszymi zmianami, zmniejsza się kwotę określoną w pozycji B1 "obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną" z 642.379 tys. zł do 0 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków w pozycji B2 "koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia” - napisano w zarządzeniu.

Wchodzi ono w życie z dniem podpisania.

Więcej: www.nfz.gov.pl