NFZ/Rynek Zdrowia | 19-10-2010 12:29

NFZ o zmianie składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu

Jak informuje Fundusz w komunikacie, Zespół zmniejszył swój skład o jedną osobę.

Z  pełnienia funkcji członka Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu zrezygnował prof. Jerzy Sowiński, kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Więcej: www.nfz.gov.pl