NFZ o wynikach kontroli realizacji umów w I kwartale 2014 r.

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 04 lipca 2014 11:52

Fundusz podał informację o kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez oddziały wojewódzkie NFZ w pierwszym kwartale 2014 r.

W pierwszym kwartale 2014 r., oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły w poszczególnych rodzajach świadczeń łącznie 607 kontroli. W tym: 266 kontroli planowych, co stanowi 43,8 proc. łącznej liczby kontroli, 341 kontroli pozaplanowych, co stanowi 56,2 proc. łącznej liczby kontroli.

Realizowane kontrole doraźne miały charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń. Łącznie, skutki finansowe kontroli określone w wystąpieniach pokontrolnych, w pierwszym kwartale 2014 r. wyniosły 37 010 680,19 zł.

Jak wynika z informacji, najczęściej stwierdzone nieprawidłowości w wyniku kontroli świadczeniodawców nie ulegają zmianie na przestrzeni ostatnich lat i są podobne we wszystkich rodzajach świadczeń.

Wśród stwierdzonych nieprawidłowści NFZ podaj m.in. takie: nieprawidłowa klasyfikacja hospitalizacji do grup JGP, rozliczanie w tzw. ''ruchu międzyoddziałowym'', wykazywanie jako hospitalizacji świadczeń, które mogły być wykonane w warunkach ambulatoryjnych.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum