NFZ o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 14 stycznia 2019 19:44

Departament Kontroli NFZ przedstawił w poniedziałek (14 stycznia) Informację o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w III kwartale 2018 r.

W III kwartale 2018 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 83 postępowania kontrolne ordynacji lekarskiej. W 17 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (26 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (40 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. oznaczania poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; przepisywania leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi i/lub w ilości przewyższającej wskazania dotyczące dawkowania oraz niezgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego; wystawiania recept o zakresie numerycznym przypisanym innemu podmiotowi; wystawiania recept osobom nieuprawnionym w nieuzasadnionych przypadkach.

Ponadto, w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, stwierdzono: nieczytelne i niechronologiczne prowadzenie dokumentacji; brak/nieczytelne wpisy w dokumentacji medycznej dotyczące porad ambulatoryjnych, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego, zaordynowanych leków i dawkowania oraz wystawionych recept; brak daty porady oraz brak adnotacji o liczbie opakowań zleconego leku; brak rozpoznania choroby/problemu medycznego; brak medycznego uzasadnienia preskrypcji leków oraz ilości opakowań przepisanych na receptach; brak numeracji stron; rozbieżności danych w dokumentacji medycznej z danymi na receptach.

Czytaj: www.nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum