NFZ/Rynek Zdrowia | 12-05-2011 16:25

NFZ o wydatkach na leki refundowane

W ubiegłym roku płatnik na refundację leków wydatkował ok. 8,5 mld zł. NFZ wydał na ten cel o 4,8 mln zł więcej niż przewidywał plan.

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano wykaz wydatków Funduszu z tytułu refundacji cen leków w 2010 r. Wykaz sporządzono na podstawie szczegółowych danych statystycznych sprawozdanych przez apteki o systemu informatycznego NFZ.

Analiza struktury wydatków na refundację leków w roku 2010 r. w podziale na odpłatności wykazała, że blisko 63% ogólnej kwoty refundacji wydatkowano na leki dostępne dla pacjentów po wniesieniu opłaty ryczałtowej (leki z listy leków podstawowych oraz z listy leków stosownych w chorobach przewlekłych wydawanych po wniesieniu opłaty ryczałtowej do wysokości ustalonego limitu ceny). Przeznaczono na ich refundację blisko 5,348 mld zł.

Liczba opakowań leków refundowanych w podziale na poszczególne odpłatności również wskazuje na przewagę leków wydawanych za opłatą ryczałtową.

Biorąc pod uwagę refundację pod kątem uprawnień pacjenta największą wartościowo pozycję w refundacji stanowią leki dla pacjentów na choroby przewlekłe.

 

Więcej: www.nfz.gov.pl