NFZ/Rynek Zdrowia | 11-03-2015 18:52

NFZ o wielkości refundacji w styczniu br.

Centrala Funduszu opublikowała na swojej stronie internetowej informację o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację za styczeń 2015 r.

Komunikat  publikowany jest związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696).

Więcej: www.nfz.gov.pl