NFZ/Rynek Zdrowia | 19-04-2011 17:36

NFZ o warunkach umów na chemioterapię

NFZ opublikował zarządzenie prezesa Funduszu z 18 kwietnia b.r., zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Zarzadzenie dotyczy zmian wprowadzanych w katalogu świadczeń podstawowych i katalogu świadczeń wspomagających w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii.

Jak informuje NFZ zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2011 roku.

Więcej: www.nfz.gov.pl