NFZ/Rynek Zdrowia | 12-01-2015 19:32

NFZ o warunkach umów na POZ i leczenie szpitalne

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano zarządzenie (nr 4/2015/DSOZ) z dnia 12 stycznia br. uchylające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń leczenia szpitalnego.

Na mocy opublikowanego zarządzenia zostało uchylone zarządzenie Nr 96/2014/DSOZ z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, zmienione zarządzeniem nr 97/2014/DSOZ z dnia 24 grudnia 2014 r. oraz zarządzeniem nr 1/2015/DSOZ z dnia 2 stycznia 2015 r.

Więcej: www.nfz.gov.pl