NFZ o świadczeniach wysokospecjalistycznych w kardiologii i anestezjologii

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 26 maja 2015 16:09

Na stronie internetowej NFZ opublikowany został komunikat dotyczący konsultacji projektu zarządzenia prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji i wprowadzeniem nowych świadczeń do koszyka świadczeń wysokospecjalistycznych, NFZ ponownie przedstawił projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

Wprowadzane zmiany związane są z dostosowaniem przepisów nowelizowanego zarządzenia do obowiązującego stanu prawnego, ponadto w zarządzeniu wprowadzono rozwiązania dotyczące rozliczania niektórych świadczeń wysokospecjalistycznych oraz pobytu pacjentów w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii po zakończeniu tych świadczeń.

W głównej mierze wprowadzone zmiany dotyczą implementacji świadczeń dotyczących wspomagania serca pompami implantowalnymi oraz zasad finansowania tych świadczeń. Z uwagi na fakt, iż owe świadczenia nie zostały dotychczas wycenione - do czasu przygotowania ich taryfy przez AOTMiT - finansowanie ich będzie się odbywało na podstawie specyfikacji kosztowej w ramach rozliczenia za zgodą płatnika.

Także, z uwagi na zgłoszoną przez środowisko kardiochirurgiczne informację, iż obowiązujący katalog ICD 9 nie przystaje do procedur wykonywanych podczas operacji wad serca, usunięto wykaz procedur medycznych wg ICD 9 z opisów odpowiednich świadczeń w załączniku nr 4 do zarządzenia Prezesa NFZ 72/2014/DSOZ.

Umożliwiono także, w uzasadnionych medycznie przypadkach, wydanie zgody przez dyrektora oddziału wojewódzkiego na rozliczenie świadczenia udzielonego małoletniemu w ramach zakresu świadczeń dla dorosłych lub dorosłemu w ramach zakresu świadczeń na rzecz dzieci.

Ze względu na wątpliwości związane z interpretacją terminu „jednoczasowo” dotyczącego wykonania więcej niż jednego wariantu/świadczenia wysokospecjalistycznego doprecyzowano zapis używając określenia „podczas tej samej hospitalizacji”.

Więcej: www.nfz.gov.pl

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum