NFZ o realizacji umów leczenie szpitalne - programy zdrowotne

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 02 czerwca 2016 20:00

Fundusz opublikował zarządzenie prezesa NFZ z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Zmiany dotyczą załączników: 1k, 1l, 1m, 3 i 4.

Jak podaje Fundusz, do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2016 r.

Więcej: www.nfz.gov.pl

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum