NFZ o przygotowaniu i składaniu ofert

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 12 grudnia 2013 17:31

NFZ opublikował w czwartek (12 grudnia) zarządzenie, w którym określono szczegółowe warunki postępowania dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym sposób przygotowania i składania ofert oraz składania środków odwoławczych.

Zarządzenie nr 57/2013/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia stosuje się do postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert lub rokowań, których przedmiotem jest zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014 i w latach następnych.

Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc zarządzenie nr 46/2011/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 16 września 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum