NFZ o obowiązkowych ubezpieczeniach OC

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 30 stycznia 2012 15:12

W poniedziałek (30 stycznia) NFZ opublikował na swojej stronie internetowej komunikat o obowiązkach świadczeniodawców wynikających z konieczności stosowania prawa powszechnego w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Fundusz poinformował, że w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2012 r. rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, NFZ nie nakłada na świadczeniodawców żadnych, dodatkowych obowiązków wynikających z konieczności stosowania prawa powszechnego w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Płatnik jednocześnie przypomniał, że obowiązkiem świadczeniodawcy jest zawarcie stosownej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych we wskazanych powyżej, obowiązujących aktach prawnych. Dotychczas zawarte umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia, nie później jednak niż do 31.12.2012 roku.

Więcej: http://www.nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum