NFZ o nieprawidłowościach zgłaszanych przez pacjentów na podstawie ZIP

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 11 lipca 2018 09:53

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował sprawozdanie za pierwszy kwartał 2018 r. na temat nieprawidłowości zgłoszonych przez pacjentów na podstawie Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

Z danych przekazanych przez OW NFZ za I kwartał 2018 r. wynika, że wpłynęło łącznie 299 zgłoszeń o nieprawidłowościach. Z tej liczby zakończono 158 postępowań wyjaśniających, zaś w toku wyjaśniania
pozostało 141.

Z zakończonych postępowań 94 zgłoszenia uznano za zasadne, co stanowi 59,49% zakończonych spraw. Ogólna wartość świadczeń/refundacji, wynikająca ze wszystkich zgłoszonych nieprawidłowości w ZIP wyniosła 254 079,58 zł (nie uwzględniając świadczeń, których wycena wprost nie jest możliwa ze względu na sposób rozliczeń, tj. ryczałt/kapitacja).

Z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości odzyskano 3 417,81 zł za nienależnie wypłacone środki oraz nałożono kary umowne w kwocie 1 000 zł. W jednym przypadku złożono do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Największa liczba zgłoszonych nieprawidłowości dotyczyła świadczeń, których udzielenia pacjenci nie potwierdzili (227 przypadków), natomiast najwięcej zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowości w leczeniu stomatologicznym, podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej.

Najwięcej zgłoszeń wpłynęło w: Mazowieckim OW NFZ (30,77 proc.), Dolnośląskim (20,07 proc.) i Śląskim (14,72 proc.). Najmniej nieprawidłowości zarejestrowano w: Podlaskim (0,33 proc.), Opolskim (0,67 proc.) oraz Podkarpackim i Świętokrzyskim (po 1 proc.) OW NFZ.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum