NFZ/Rynek Zdrowia | 16-08-2013 14:01

NFZ o listach oczekujących pacjentów

Na swojej stronie internetowej Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zaktualizowane listy oczekujących pacjentów na świadczenia medyczne w poszczególnych województwach.

Serwis internetowy umożliwia wyszukiwanie informacji z zakresu list oczekujących do komórek organizacyjnych (np. poradni specjalistycznej, oddziału szpitalnego) oraz na wybrane procedury medyczne i programy zdrowotne u poszczególnych świadczeniodawców na terenie wybranego województwa.

Informacje pochodzą od świadczeniodawców i są prezentowane w podziale na dwie kategorie medyczne "przypadek pilny" i "przypadek stabilny". W serwisie publikowane są informacje o: średnim czasie oczekiwania w dniach, liczbie osób oczekujących według stanu na koniec miesiąca, liczbie osób skreślonych w miesiącu z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia.

Więcej: www.nfz.gov.pl