NFZ/Rynek Zdrowia | 07-12-2017 17:50

NFZ o kosztach refundacji za okres styczeń-październik 2017 r.

W czwartek (7 grudnia) Departament Ekonomiczno-Finansowy NFZ podał wykaz kosztów całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-październik 2017 r.

Planowany całkowity budżet na refundację na 2017 rok to 12,1 mld zł. Fot. Archiwum

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych NFZ poinformował o poniesionych kosztach całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-październik 2017 r.

Planowany całkowity budżet na refundację na 2017 rok to 12,1 mld zł. Wykonanie do października br. wyniosło 995,3 mln zł, co stanowi 80,78 proc. całkowitego wykonania budżetu na refundację.

Więcej: www.nfz.gov.pl