NFZ: o kontroli ordynacji lekarskiej w IV kwartale 2013 r.

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 26 marca 2014 17:06

Fundusz opublikował informację o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie NFZ w IV kwartale 2013 r.

W IV kwartale 2013 r. oddziały wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 134 postępowania kontrolne ordynacji lekarskiej (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w IV kwartale 2013 r. przyjęto datę wysłania wystąpienia pokontrolnego). W 47 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień lub nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczących m.in. wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, braku dokumentacji medycznej, wystawienia recept na drukach posiadających numery przyznane innym lekarzom.

Więcej: www.nfz.gov.pl
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum