NFZ o długoterminowej opiece pielęgniarskiej

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 01 marca 2010 14:39

W 2010 r. NFZ wyda 115 mln zł na długoterminową opiekę pielęgniarską.

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta NFZ wyjaśnia, że pacjent obłożnie, długotrwale chory, wymagający zabiegów pielęgniarskich, może być zakwalifikowany do:

  • opieki długoterminowej realizowanej w domu przez pielęgniarkę finansowaną w ramach opieki długoterminowej domowej;
  • stacjonarnego zakładu opieki długoterminowej;
  • objęty opieką przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

Niezbędnym uzupełnieniem powyższych zadań pielęgniarskich są usługi opiekuńcze, do zapewnienia których zobowiązane są rodzina, opiekunowie prawni lub, w razie takiej konieczności, instytucje opieki społecznej.

W 2009 r. na ogólną liczbę 34 565 629 zadeklarowanych osób do opieki pielęgniarki POZ, opieką pielęgniarki POZ zadaniowej objętych było według klasyfikacji Barthel 0-40 pkt 13 726 osób. Ogólnie w całym zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 21 612 pielęgniarek POZ zrealizowało w 2009 r. 29 696 209 świadczeń.

Działania podejmowane przez pielęgniarki POZ mają również na celu przygotowanie pacjentów w możliwie najkrótszym czasie do samodzielności w chorobie lub niepełnosprawności, jak również edukację rodziny i opiekunów w celu zapewnienia pacjentowi pomocy w realizacji czynności życia codziennego.

Czynnościami pozostającymi do realizacji przez pielęgniarkę POZ, ale także przez pielęgniarkę opieki długoterminowej, są te świadczenia, do których są upoważnione zgodnie z kompetencjami zawodowymi. W szczególności chodzi o takie, których wykonanie ze względu na bezpieczeństwo pacjenta nie może być realizowane przez rodzinę lub opiekunów pomocy społecznej. Czynności, o których mowa są świadczeniami medycznymi, a nie opiekuńczymi.

Od 1 marca nastąpiła zmiana sposobu finansowania dotychczasowych świadczeń pielęgniarki POZ – zadaniowej. Zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem opieki zdrowotnej realizacja ich świadczeń będzie się odbywać w ramach realizacji umów pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta. Pielęgniarka opieki długoterminowej może objąć opieką sześć osób obłożnie chorych (w POZ było to 8 osób). Dla zapewnienia realizacji tych świadczeń NFZ zabezpieczył 115 mln zł.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum