NFZ/Rynek Zdrowia | 26-10-2011 19:19

NFZ nt. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

NFZ opublikował w środę (26 października) na stronie internetowej zarządzenie nr 77/2011/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 54/2011/DSOZ prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniem nr 70/2011/DSOZ z dnia 20 października 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, po "Tab. 1.10 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień" dodaje się następujące tabele:

1.Tab. 1.11.1. leczenie szpitalne - oddziały szpitalne - hospitalizacja",
2."Tab. 1.11.2. leczenie szpitalne - oddziały szpitalne - hospitalizacja planowa",
3."Tab. 1.11.3. leczenie szpitalne - szpitalny oddział ratunkowy (SOR)/ izba przyjęć (IP)".

Więcej: http://www.nfz.gov.pl