NFZ: mechanizm finansowania hospitalizacji pacjentów pocovidowych

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 22 marca 2021 18:51

NFZ opublikował zarządzenie dotyczące dodatkowego finansowania pobytów pacjentów na oddziałach innych niż covidowe, którzy po hospitalizacji z powodu COVID-19, ze względu na stan zdrowia, wymagają dalszego pobytu w szpitalu.

NFZ: mechanizm finansowania hospitalizacji pacjentów pocovidowych
FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

To zarządzenie zmienia zarządzenie prezesa NFZ z 5 marca 2021 r. ws. zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Stanowi ono wykonanie polecenia ministra zdrowia z 2 marca 2021 r.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia został zobowiązany do sporządzenia i prowadzenia wykazu, odrębnie dla poszczególnych województw, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z  przeciwdziałaniem COVID-19, a także do określenia zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w  tym transportu sanitarnego, realizowanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

W zarządzeniu wprowadzono mechanizm dodatkowego finansowania pobytów pacjentów na oddziałach innych niż dedykowane COVID-19, którzy po  hospitalizacji z powodu COVID-19, ze względu na stan zdrowia, wymagają dalszego pobytu w szpitalu.

Szpital za każdy dzień hospitalizacji, poza wynagrodzeniem ryczałtowym, otrzyma dodatkowe 50 zł  za osobodzień. Nowopowstały produkt rozliczeniowy:  99.03.0015 Dodatkowy koszt pobytu pacjenta COVID-19 niezawarty w  kosztach JGP jest możliwy do rozliczenia w  sytuacji:

  • Świadczeń zrealizowanych na rzecz pacjentów niezakaźnych po przebytej infekcji SARS-CoV-2, ale wymagających dalszego leczenia szpitalnego, przeniesionych na inny oddział tego samego lub innego szpitala z oddziałów szpitalnych zapewniających łóżka na  II lub IV poziomie systemu zabezpieczenia COViD-19
  • Rozliczania świadczeń w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w  podstawowym systemie zabezpieczenia albo w rodzaju leczenie szpitalne i  świadczenia wysokospecjalistyczne grup JGP: D16, D18, D37E, D37F, D46, D50, D52, E53G
  • Sprawozdania u ww. pacjentów rozpoznania współistniejącego U08, U08.9, U09, U09.9

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 - Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Więcej: nfz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum