×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

NFZ: leki w programach lekowych mają być tańsze. Jest projekt zarządzenia

Autor: PW • Źródło: Rynek Zdrowia14 lipca 2021 13:40

NFZ przedstawił projekt zarządzenia prezesa NFZ dotyczący przeprowadzania przez szpitale wspólnych postępowań na zakup leków stosowanych w programach lekowych.

NFZ: leki w programach lekowych mają być tańsze. Jest projekt zarządzenia
Będą wspólne postępowania na zakup leków stosowanych w programach lekowych. Fot. PTWP
  • Zgodnie z projektowanymi zmianami nabywanie leków stosowanych w programach lekowych może być realizowane w oparciu o wspólny zakup leków przez szpitale
  • Wprowadzone regulacje mają przynieść racjonalizację wydatków płatnika publicznego w obszarze, w którym występują duże dysproporcje pomiędzy cenami leków, których zastosowanie przynosi identyczny efekt zdrowotny
  • W wyniku tych działań większa liczba pacjentów uzyska dostęp do terapii, również z wykorzystaniem nowych, innowacyjnych leków

Zmiany wprowadzane zarządzeniem (aktualnie projekt) dotyczą zmian w zarządzeniu Nr 162/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Zmiana polega na dostosowaniu zapisów zarządzenia do możliwości przeprowadzania wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, w przypadku, o którym mowa w art. 132 ust. 2a, prowadzonych na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych –stosownie do art. 97 ust. 3 pkt 2d ustawy o świadczeniach.

Wspólny zakup leków do programów lekowych

Zgodnie z projektowanymi zmianami, realizacja umowy w zakresie nabywania leków może być realizowana poprzez wspólny zakup leków nabywanych na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez poszczególnych świadczeniodawców na rzecz podmiotu, który będzie wskazany przez Prezesa NFZ do przeprowadzenia wspólnego postępowania przetargowego.

Jak podano w uzasadnieniu do projektu zarządzenia, wprowadzone regulacje są kontynuacją działań Prezesa Funduszu w zakresie racjonalizacji wydatków płatnika publicznego w obszarze, w którym występują duże dysproporcje pomiędzy cenami leków, których zastosowanie przynosi identyczny efekt zdrowotny.

Planowane działania mają na celu realokację środków finansowych uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania na obszary terapeutyczne najbardziej tego wymagające.

Z uzasadnienia wynika - jak należy rozumieć - że leki w ramach wspólnych zakupów będą nabywane taniej, a uzyskane tą drogą oszczędności zostaną przesunięte na zakupy ilości leków, zwiększonej po znacznych zmianach, jakie zaszły w zakresie leków refundowanych w programach lekowych na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Sprawdź: Zarządzenie NFZ: leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

Cel: większa liczba pacjentów w programach lekowych

Stąd też sprostanie wyzwaniom jakie płyną z udostępnienia szeregu innowacyjnych technologii lekowych wymaga podjęcia konkretnych działań - czytamy w uzasadnieniu.

Jak dalej czytamy, wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów oczekujących realnego dostępu do nowoczesnych technologii lekowych, płatnik publiczny podejmuje wyzwanie jakim jest przeprowadzenie wspólnych postępowań na zakup leków.

W wyniku tych działań większa liczba pacjentów uzyska dostęp do terapii, również z wykorzystaniem nowych, innowacyjnych leków.

Wspólne postępowania na zakup leków - jak ujęto to w ocenie skutków regulacji - mają na celu wypracowanie przestrzeni finansowej z przeznaczeniem na zwiększenie dostępu do innowacyjnych technologii lekowych, objętych refundacją przez Ministra Zdrowia. Efekty wskazanych działań będą możliwe do przedstawienia pod koniec 2022 r.

Z załączonego do projektu zarządzenia wzoru umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - programy lekowe wynika, że nabycie leków będących przedmiotem umowy może odbywać się po przeprowadzeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj także: Nowe zasady płacenia lekarzom rodzinnym. NFZ złagodzi przepisy o teleporadach

Wcześniejsze umowy na zakupy leków obowiązują

W przypadku, gdy nabycie leków będzie odbywać się na zasadach wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego świadczeniodawca zobowiązany jest do udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podmiotowi, który będzie przeprowadzał to postępowanie na zasadach określonych w zarządzeniu.

W przypadku, gdy umowa zawarta wcześniej przez świadczeniodawcę określa nie wyższą cenę leku niż cena tego samego leku nabytego w wyniku wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, datą rozpoczęcia realizacji świadczeń z wykorzystaniem leku nabytego w ramach wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest upływ terminu, na jaki zawarta została ta umowa.

Czytaj również: NFZ koryguje współczynniki płacowe. Dla kogo więcej?

NFZ poprawia współczynniki placowe dla wykonujących zawód medyczny, lekarzy i lekarzy dentystów ze specjalizacją

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNER SERWISU
    partner serwisu

    Najnowsze