NFZ/Rynek Zdrowia | 30-09-2011 10:42

NFZ: instrukcja rozliczeń z tytułu migracji ubezpieczonych w 2012 roku

Fundusz opublikował zarządzenie prezesa NFZ w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania rozliczeń międzyoddziałowych z tytułu migracji ubezpieczonych w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 51/2011/DEF prezesa NFZ z dnia 29 września 2011 roku ma zastosowanie do rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w ramach migracji ubezpieczonych od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Więcej: www.nfz.gov.pl