RR/Rynek Zdrowia | 09-07-2019 11:48

NFZ czeka na dotacje na leczenie osób nieubezpieczonych

- Chcę stwierdzić z pełną odpowiedzialnością, że na 2020 r. nie zaplanowano środków na leczenie osób nieubezpieczonych, w tym: kobiet w ciąży i w czasie połogu, dzieci do lat 18., osób z Kartą Polaka, więźniów, osób leczących się psychiatrycznie, osób leczących się z uzależnień - alarmuje w rozmowie z Rynkiem Zdrowia Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

W 2019 r. na leczenie nieubezpieczonych przeznaczono ponad 330 mln zł dotacji państwa. Na 2020 r. w budżecie NFZ nie zaplanowano jeszcze tych środków. Fot. archiwum

Wydatki na świadczenia dla osób nieubezpieczonych finansowane są przez NFZ z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. W ostatnich latach była ona na poziomie ponad 300 mln zł. Dotacje przekazuje minister zdrowia zgodnie z art. 68 Konstytucji.

- Nie zaplanowano tych wydatków na przyszły rok, to sytuacja bez precedensu - ocenił Marek Wójcik, któremu podczas niedawnego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia nt. zatwierdzenia planu finansowego NFZ na 2020 r. nie udzielono głosu.

- Przewodniczący komisji wyłączył mikrofony i powiedział, że zachowuję się jak polityk - relacjonował Wójcik. - Pójdę jeszcze na komisję finansów z tą sprawą, bo plan finansowy NFZ musi być zmieniony - zapowiedział przedstawiciel ZMP i przypomniał, że w 2019 r. na leczenie nieubezpieczonych przeznaczono ponad 330 mln zł.

Jak wyjaśnił, w planie finansowym NFZ na przyszły rok, w rubrykach o dotacjach z budżetu państwa, są tylko 2 pozycje: świadczenia wysokospecjalistyczne i leki w ramach programu 75 plus. Nie ma natomiast wydatków na dzieci, kobiety w ciąży, osoby wychodzące z uzależnień i inne kategorie osób nieubezpieczonych. Nie zaplanowano także dotacji na leczenie transgraniczne.

Poprosiliśmy NFZ o wyjaśnienia. „Ze względu na trwające prace nad projektem budżetu państwa na rok 2020, na obecnym etapie ustalenie kwoty przedmiotowej dotacji nie jest możliwe. Ostateczna wysokość tej dotacji będzie wynikiem ustaleń pomiędzy ministrem zdrowia i ministrem finansów” - poinformowało Biuro Komunikacji Społecznej Centrali NFZ.

W nadesłanej odpowiedzi doprecyzowano, że wspomniane świadczenia, zgodnie z art. 97 ust. 8a oraz art. 131 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), finansowane są z dotacji z budżetu państwa.