Ministerstwo nadal rozważa rok wejścia w życie wymogów o standardach technicznych - 2015, a może 2018?

Autor: Sabina Augustynowicz/Rynek Zdrowia • • 28 sierpnia 2009 11:18

Kolejny termin wdrożenia standardów, przewidzianych w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ-u, był negocjowany podczas odbytego 27 sierpnia posiedzenia komisji wspólnej rządu i samorządu. Rudolf Borusiewicz, sekretarz generalny Związku Powiatów Polskich (ZPP), powiedział portalowi rynekzdrowia.pl, że uzgodnionym w czwartek (27 sierpnia) terminem wdrożenia zapisów rozporządzenia będzie rok 2018, a nie jak zakładał resort zdrowia - 2011. Nie potwierdza tego ministerstwo.

Ministerstwo nadal rozważa rok wejścia w życie wymogów o standardach technicznych - 2015, a może 2018?
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W biurze prasowym Ministerstwa Zdrowia dowiedzieliśmy się, że podczas wczorajszego posiedzenia termin wejścia w życie nowych wymogów sanitarnych i technicznych był w istocie omawiany i samorządy zaproponowały 2018 rok jako termin ostateczny, ale wiążące decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.

Przypomnijmy, że jest to kolejny termin wejścia w życie kontrowersyjnego rozporządzenia, negocjowany ze stroną rządową przez samorządy. Po poprzednim, niedawnym posiedzeniu komisji wspólnej, przedstawiciele ZPP mówili o roku 2015, aczkolwiek ich pierwsze propozycje przewidywały nawet 2022 – jako najbardziej realny ze względu na koszty, które muszą ponieść samorządy, by dostosować placówki medyczne, dla których są organem założycielskim, do przewidzianych w rozporządzeniu standardów.

Jak ocenia sam Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, nawet 61 proc. SP ZOZ nie byłoby w stanie dostosować swoich lokali i budynków do wymogów obowiązującego jeszcze rozporządzenia z powodów finansowych. Spełnienie dotychczasowych kryteriów przez szpitale i przychodnie kosztowałoby nawet 14 mld zł. Co dziesiąty budynek szpitalny bowiem jest pod ochroną konserwatora zabytków, a 40 proc. szpitali wymaga remontów i zakupu nowego sprzętu medycznego.

Czy resort zdrowia podejmie ostatecznie korzystną dla samorządów decyzję i przesunie termin, nie wiadomo. Zwłaszcza, że ministerstwo nie przystając na przełożenie terminu na 2020 r. czy 2022 r., bo i takie były samorządowe propozycje, tłumaczył, że wymogi w projekcie zostały złagodzone i nie są już tak restrykcyjne, jak w obowiązującym jeszcze rozporządzeniu. 

Zniknie, np. wymóg opisywania w bardzo szczegółowy sposób wszystkich niezbędnych zmian budowlanych, jakie powinny przeprowadzić poszczególne rodzaje placówek ochrony zdrowia. Przepisy zostały złagodzone także w odniesieniu do izolatek. Nie ma w nim również określonej liczby łóżek w salach chorych ani wymagań dotyczących wysokości, szerokości czy rodzaju powierzchni, jakie muszą spełniać ZOZ. Takie decyzje pozostawiono dyrektorom placówek.

Usunięto ponadto zapisy, określające sposób wyliczania liczby urządzeń sanitarnych i konieczność zapewnienia pomieszczeń pomocniczych. Złagodzono wymagania wobec bloków operacyjnych, m.in. poprzez wykreślenie zaleceń dotyczących powierzchni minimalnej.

Jak mówił nam starosta szczeciniecki i członek zarządu Związku Powiatów Polskich Krzysztof Lis, na realizację takich pomysłów trzeba i tak mieć pieniądze. Do niedawna były kontrakty dla województwa, w ramach których można było aplikować np. o pieniądze na remont placówki medycznej. Potem aplikowanie zamieniono na zadania własne samorządu, który może ubiegać się o dotację.

Krzysztof Lis zapewnia, że samorządom zależy na odpowiednim poziomie szpitali, ale same powiaty – jako organy założycielskie ZOZ, takich inwestycji nie udźwigną, a do tej pory zrobiły i tak wiele. W ciągu ostatnich 10 lat przeznaczyły na wsparcie zakładów opieki zdrowotnej ponad 3 mld zł.

W opinii starosty szczecinieckiego, tylko dobry montaż finansowy - rządu, samorządu wojewódzkiego i powiatowego - może zagwarantować wdrożenie w placówkach medycznych niezbędnych wymagań technicznych i sanitarnych.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNER SERWISU
    partner serwisu

    Najnowsze