PAP/Rynek Zdrowia | 14-09-2011 19:22

Ministerstwo Finansów: dodatkowe 70 mln zł na inwestycje w ochronie zdrowia

Sejmowa komisja finansów publicznych zgodziła się w środę (14 września) na przesunięcie w sumie ponad 130 mln zł z kilku rezerw celowych. Pieniądze zostaną przeznaczona m.in. na służbę zdrowia.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w środę cztery wnioski ministra finansów o pozytywną opinię na temat uruchomienia pieniędzy z rezerw celowych.

Jeden z nich dotyczy przekazania 70 mln zł dla ministra zdrowia. Pieniądze mają zostać wykorzystane na zakupy inwestycyjne (ponad 41 mln zł) oraz budownictwo inwestycyjne głównie w szpitalach klinicznych.

Wiceminister finansów Hanna Majszczyk zapewniła posłów, że decyzja była uzgadniana z resortem rozwoju regionalnego, który obecnie dysponuje pieniędzmi mającymi trafić do służby zdrowia.

4,8 mln zł z rezerwy celowej przekazano na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 na dofinansowanie funkcjonowania zespołów orzekających o niepełnosprawności. O zmianę taką występował resort pracy.