Minister zdrowia powołuje komisję inwentaryzacyjną. Chodzi m.in. o majątek PARPA. Jest zarządzenie

Autor: oprac. IB • Źródło: MZ, RynekZdrowia12 stycznia 2022 17:14

Minister zdrowia wydał zarządzenie powołujące Komisję Inwentaryzacyjną. Jej zadaniem będzie sporządzenie wykazu składników majątkowych, poza nieruchomościami, będących w dyspozycji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Fot. AdobeStock
 • Minister zdrowia wydał zarządzenie powołujące Komisję Inwentaryzacyjną
 • Jej zadaniem będzie sporządzenie wykazu składników majątkowych, poza nieruchomościami, będących w dyspozycji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
 • Sprawozdania Komisji z przeprowadzonej inwentaryzacji ma być przedłożone w terminie nie później niż do dnia 11 lutego 2022 r.

Wykaz ma być sporządzony zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 r.

Co obejmuje inwentaryzacja?

Wykaz obejmuje następujące rodzaje i asortymenty składników majątku:

 • środki trwałe,
 • pozostałe środki trwałe, w tym: sprzęt komputerowy, wyposażenie (meble), środki niskocenne podlegające ewidencji ilościowej, (jeżeli dotyczy);
 • wartości niematerialne i prawne;
 • pozostałe wartości niematerialne i prawne.

Zadania Komisji

Do zadań Komisji należy:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji nadzwyczajnej;
 • ustalenie cen jednostkowych oraz wartości składników majątku;
 • określenie różnic między stanem rzeczywistym, a stanem księgowym i wyjaśnienie tych różnic oraz podanie ich przyczyn;
 • przedstawienie propozycji rozliczenia stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych;
 • przygotowanie sprawozdania Komisji z przeprowadzonej inwentaryzacji i przedłożenie go, w terminie nie później niż do dnia 11 lutego 2022 r.

Zespoły spisowe

Komisji przewodniczyć będzie Katarzyna Wasil, jest zastępcą ma być Małgorzata Czechowska. Członkowie komisji: Marta Płońska i Robert Frączek.

Do wykonania przewidzianych czynności powołuje się dwa zespoły spisowe:

 • do przeprowadzenia spisu składników majątkowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • do przeprowadzenia spisu składników majątkowych Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum