Michałkiewicz: nowy prezes PFRON - jak najszybciej

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 19 stycznia 2016 17:30

- Chcemy, żeby nowy prezes PFRON został powołany jak najszybciej, bo to ważna instytucja, która musi sprawnie funkcjonować - powiedział we wtorek (19 stycznia) wiceszef MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz. Dotychczasowa prezes zarządu PFRON Teresa Hernik w zeszłym tygodniu złożyła rezygnację.

Michałkiewicz: nowy prezes PFRON - jak najszybciej
Michałkiewicz: nowy prezes PFRON - jak najszybciej. Fot. Archiwum

Michałkiewicz, który jest również pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych, powiedział PAP, że premier Beata Szydło powierzyła dotychczasowej prezes pełnienie obowiązków do czasu ogłoszenia konkursu i wybrania jej następcy.

- Chcemy, żeby następca był jak najszybciej, bo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest ważną instytucją, która musi funkcjonować i oczywiście chcemy wybrać osobę, która daje gwarancję, że będzie dbała o interesy Funduszu - dodał wiceminister.

Jako pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Michałkiewicz "automatycznie" jest również przewodniczącym rady nadzorczej PFRON.

- Nadzorujemy zarząd i fundusz i także dyskutujemy z zarządem o zagrożeniach i oczekiwaniach środowiska osób niepełnosprawnych. Na pewno problemem jest, że na rehabilitację społeczną jest coraz mniej pieniędzy, a oczekiwania środowiska osób niepełnosprawnych są duże. To jest trudne, z tego względu, że PFRON jest takim funduszem, gdzie - jeżeli realizuje swoje cele, czyli aktywizuje zawodowo osoby niepełnosprawne - to wtedy ma więcej wydatków, bo dofinansowuje miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, a z drugiej strony pracodawcy nie płacą wtedy składek, jeżeli zatrudniają osoby niepełnosprawne - powiedział.

W grudniu z funkcji wiceprezesów PFRON zostali odwołani Janusz Wesołowski i Marcin Horyń. Od tego czasu w zarządzie PFRON była jedynie Hernik.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

Środki PFRON przeznaczane są m.in. na dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, refundację pracodawcom kosztów przystosowania, adaptacji i wyposażenia miejsc pracy osób niepełnosprawnych, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz turnusów rehabilitacyjnych.

Część środków finansowych PFRON - wpierających przede wszystkim indywidualne osoby niepełnosprawne - dystrybuowana jest przez samorządy.

Przychodami PFRON są głównie środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6 proc. W przypadku państwowych i niepaństwowych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wymagany wskaźnik wynosi 2 proc.

Nadzór nad PFRON sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum