PAP/Rynek Zdrowia | 16-05-2016 15:54

Mazowieccy radni chcą lepszego finansowania szpitali

Radni Sejmiki Województwa Mazowieckiego przyjęli w poniedziałek (16 maja) stanowisko w sprawie zbyt małych środków w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ na pokrycie leczenia w szpitalach; domagając się lepszego ich finansowania.

W ocenie radnych sejmiku problemem jest m.in. ogromna różnica między kwotą, która jest pobierana od Mazowszan ze składek na ubezpieczenie zdrowotne a tym, czym dysponuje mazowiecki oddział NFZ. Fot. Archiwum

Chodzi m.in. o "niesprawiedliwy algorytm", który jest podstawą wyliczania środków na leczenie szpitalne - tłumaczyła Elżbieta Lanc z zarządu województwa mazowieckiego.

- Samorząd woj. mazowieckiego podejmuje kolejny raz uchwałę, stanowisko, które wyraźnie protestuje przeciwko takiej formule finansowania ochrony zdrowia na Mazowszu - podkreśliła Lanc.

Marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik powiedział dziennikarzom, że jest to problem, do którego sejmik wraca już wielokrotnie.

- Widać wyraźnie, że algorytm jest skrajnie niekorzystny dla Mazowsza, że my płacimy olbrzymie daniny w postaci ''janosikowego bis''- z naszej składki ok. 1,3 mld zł jest transferowanych do innych województw. W związku z tym mamy permanentny niedobór środków, zwłaszcza na leczenie szpitalne - zwrócił uwagę.

Jak ocenił, "bez sprawiedliwego podejścia do algorytmu, nikt nie jest w stanie uzupełnić tych niedoborów".

- My oczywiście pożyczamy pieniądze naszym szpitalom, poręczamy kredyty, czasami musimy później przejmować te zadłużenia i płacić za nich raty kredytów, bo oni nie są w stanie - wyjaśnił marszałek.

Jednak, jak podkreślił, to nie może trwać w nieskończoność.

"Pomimo, że plan finansowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 r. jest wyższy o 113 927 000 zł niż w 2015 r., przewidziane w nim środki są nadal niewystarczające dla zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na właściwym poziomie" - podkreślają w uchwale radni.

Zwracają uwagę, że w ramach wzrostu planu finansowego znajdują się środki m.in. na podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarek. Jednak - jak uzasadnili radni - "wzrost ten nie przekłada się bezpośrednio na dostępność do świadczeń". Ich zdaniem wymagania finansowe pozostałych grup zawodowych w podmiotach leczniczych również rosną, jednak środki przekazywane przez NFZ nie pozwalają na spełnienie zgłaszanych oczekiwań.

Ponadto w przypadku pacjentów w stanach nagłych szpitale muszą ich przyjmować, nawet jeśli już wiedzą, że przekroczony został ustalony przez NFZ limit. To generuje dodatkowe koszty.

Radni przekonują także, że kwoty zwracane szpitalom na nadwykonania - m.in. koszty sprzętu jednorazowego, leków, odczynników do laboratorium - są za małe. Łączna kwota nadwykonań powstałych w latach 2010-2015 na Mazowszu wynosi ponad 4 mld zł, z czego dotychczas mazowiecki NFZ nie opłacił szpitalom ponad 614 ml zł - zaznaczają radni.

Lanc wyjaśniła, że dla pacjentów oznacza to m.in. dłuższe kolejki do lekarzy oraz wzrost środków utrzymania szpitali i placówek zdrowia.

W ocenie radnych sejmiku problemem jest również ogromna różnica między kwotą, która jest pobierana od Mazowszan ze składek na ubezpieczenie zdrowotne a tym, co ostatecznie znajduje się w dyspozycji mazowieckiego oddziału. W ciągu ostatnich kilku lat (2009-2015) ta różnica wynosiła - zaznaczają - 6,8 mln zł na niekorzyść mieszkańców województwa.