Marcin Czech zrezygnował z funkcji wiceministra w resorcie zdrowia

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 25 stycznia 2019 21:28

Wiceszef resortu zdrowia prof. Marcin Czech z powodów zdrowotnych zrezygnował z pełnionej funkcji - poinformowało PAP w piątek (25 stycznia) Ministerstwo Zdrowia. Do jego prośby o odwołanie przychylił się już premier Mateusz Morawiecki.

Marcin Czech zrezygnował z funkcji wiceministra w resorcie zdrowia
Marcin Czech zrezygnował z funkcji wiceministra w resorcie zdrowia. Fot. PTWP

Prof. Marcin Czech został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w sierpniu 2017 r., kiedy to ówczesny minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powierzył mu inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, a także nadzorowanie działalności Narodowego Instytutu Leków w Warszawie oraz Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich. Odpowiadał także za współpracę międzynarodową.

Zrezygnował z powodu choroby

W ostatnim okresie przebywał w szpitalu i na zwolnieniu lekarskim. Jak poinformowało w wydanym komunikacie Ministerstwo Zdrowia, w piątek - na jego własną prośbę - ze stanowiska odwołał go premier Mateusz Morawiecki.

Resort przypomniał, że Czech stworzył przyjętą we wrześniu ubiegłego roku przez rząd "Politykę lekową państwa". Dokument o charakterze strategicznym określa priorytety działań rządu w zakresie gospodarowania lekami w latach 2018-2022.

Czech w ramach zarządzania refundacją leków przygotował m.in. obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. listę refundacyjną, która - jak zaznaczyło Ministerstwo Zdrowia - jest największym obwieszczeniem refundacyjnym od czasu wejścia w życie ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

"Zarówno nowa lista leków refundowanych, jak i poprzednie przyniosły wiele korzystnych zmian zwłaszcza w zakresie programów lekowych. Warto podkreślić, że od stycznia 2019 jedyny zarejestrowany lek stosowany w terapii rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) został objęty refundacją dla wszystkich polskich pacjentów cierpiących na tę poważną chorobę. Dzięki finansowaniu ze środków publicznych dostępne dla chorych stały się także m.in. leki stosowane w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej oraz leki dla chorych z płaskonabłonkowym i niepłaskonabłonkowym rakiem płuca" - podkreśliło ministerstwo.

Przygotowywał nowelizację Prawa farmaceutycznego

Czech jako wiceszef resortu zdrowia zajmował się również przygotowywaniem zmian legislacyjnych, m.in. nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne, która obejmuje m.in. badania kliniczne.

Jak wskazał resort, współpracował również z Ministerstwem Finansów w zakresie objęcia transportu leków ustawą o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, a także prowadził prace nad projektem pilotażu wdrożenia opieki farmaceutycznej oraz ustawą o zawodzie farmaceuty.

"Minister Marcin Czech działał także na rzecz wzmacniania współpracy międzynarodowej w obszarze zdrowia m.in. w ramach działań grupy V4+ - inicjatywa Fair and Affordable Pricing dotycząca wspólnych negocjacji cen i warunków refundacji leków w Europie Środkowej".

Marcin Czech jest profesorem Politechniki Warszawskiej, absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Ma dwie specjalizacje: w zakresie epidemiologii oraz zdrowia publicznego. Ukończył program Master of Business Administration (International MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w zakresie programu studiów doktoranckich w dziedzinie zarządzania, odbył staże i szkolenia zagraniczne m.in. w York University, University of Liverpool w Wielkiej Brytanii i McMaster University w Kanadzie.

Jest autorem ponad 200 prac i doniesień z dziedziny zarządzania, ekonomiki zdrowia, farmakoekonomiki i jakości życia, publikowanych zarówno czasopismach zagranicznych jak i polskich. Był promotorem ponad 100 prac magisterskich i dyplomowych, jest członkiem grup roboczych (m.in. Polskiej Akademii Nauk), rad redakcyjnych oraz naukowych czasopism specjalistycznych, pełni rolę recenzenta prac badawczych (m.in. jako ekspert Narodowego Centrum Nauki), prac doktorskich i książek, artykułów naukowych, brał udział w realizacji grantów naukowych m. in. pochodzących z Unii Europejskiej. Pracował w międzynarodowym środowisku biznesowym i doradczym odpowiadając za kwestie związane ekonomiką zdrowia oraz Real World Evidence.

Czytaj: www.gov.pl

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum