PAP/Rynek Zdrowia | 02-03-2011 16:15

Małopolskie: PFRON zmniejszył dotacje na świetlice dla niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszył dofinansowanie na prowadzone przez Fundację im. Brata Alberta świetlice terapeutyczne dla niepełnosprawnych. Nie damy rady sami utrzymać tych placówek - alarmuje prezes Fundacji ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Fundacja im. Brata Alberta prowadzi w całym kraju 27 placówek, w tym siedem świetlic terapeutycznych, w których zapewnia opiekę dla 155 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Najmłodsze z nich mają 6 lat, najstarsze – 24. Wielu z nich dodatkowo jest niepełnosprawne fizycznie. Większość świetlic Fundacji jest zlokalizowana w małych miejscowościach, gdzie sytuacja niepełnosprawnych jest najtrudniejsza.

– Rodzice tych dzieci nie mają żadnej alternatywy. Zamknięcie świetlicy oznacza, że dziecko siedzi w domu – twierdzi ks. Isakowicz-Zaleski.

– Świetlice powstawały właśnie po to, by niepełnosprawne dzieci z małych miejscowości i wsi mogły gdziekolwiek chodzić, żeby stworzyć dla nich interesującą ofertę – dodaje.

Jak mówi PAP ks. Isakowicz-Zaleski rodzice niepełnosprawnych dzieci są zdeterminowani jechać do Warszawy, aby demonstrować pod siedzibą PFRON. PFRON zaproponował Fundacji im. Brata Alberta na razie tylko dotację w wysokości 36 proc. kwoty, którą miała ona dostać na prowadzenie świetlic w tym roku.

– To wystarczy na cztery miesiące. Nie mamy żadnej gwarancji co będzie dalej. Co więcej PFRON zagroził nam, że jeżeli nie przyjmiemy przedstawionych nam warunków do 8 marca, to Fundacja zostanie całkowicie pozbawiona jakichkolwiek dotacji – mówi ks. Isakowicz-Zaleski.

Dodaje, że dla Fundacji najgorsze jest, że o zmianie finansowania dowiaduje się z dnia na dzień. W piśmie do Fundacji napisano, że brak odpowiedzi w terminie najpóźniej do 8 marca PFRON potraktuje jako rezygnację z przyznanego dofinansowania.

– Fundacja otrzymała od nas informacje jedynie o wysokości zaliczki, którą przekażemy jeszcze w marcu. Tej kwoty nie należy traktować jako ostatecznej. Obecnie czekamy na zgodę Ministerstwa Finansów na dokonanie zmian w planie finansowym PFRON. Jeżeli resort wyrazi zgodę na te przesunięcia, to organizacja może liczyć na dotację w łącznej kwocie ok. 1,2 mln zł – mówi PAP rzecznik PFRON Tomasz Leleno.

PAP nie otrzymał informacji z PFRON, czy obniżone zostało dofinansowanie także innych podmiotów w kraju prowadzących świetlice terapeutyczne, ilu placówek to dotyczy i z jakiego powodu doszło do cięć.