PWX/Rynek Zdrowia | 11-08-2017 05:56

Małopolska: tam NFZ nie planuje aneksowania umów na świadczenia poza siecią

W Małopolskim Oddziale NFZ zostały już częściowo ogłoszone postępowania uzupełniające w zakresach, w których jest konieczność utrzymania dotychczasowej struktury świadczeń, jak również w zakresach, które nie weszły do sieci szpitali. Oddział nie planuje aneksowania umów.

Fot. archiwum

Jak podaje Aleksandra Kwiecień, rzecznik prasowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, trwające postępowania w leczeniu szpitalnym to:
• chirurgia dziecięca (hospitalizacja planowa) - dotyczy obszarów: powiaty bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki oraz Kraków
• chirurgia ogólna (hospitalizacja planowa) - dotyczy obszarów: powiaty: nowotarski, suski, tatrzański, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, Kraków
• choroby wewnętrzne (hospitalizacja) - powiaty: tarnowski, nowotarski, limanowski
• nefrologia (hospitalizacja) - Małopolska
• neonatologia - hospitalizacja II poziom referencyjny - powiaty: dąbrowski, tarnowski
• okulistyka (hospitalizacja planowa) - powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, brzeski, dąbrowski, tarnowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, Nowy Sącz, Kraków, Tarnów
• okulistyka (zespół chirurgii jednego dnia) - powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki
• nowotarski, suski, tatrzański, gorlicki, limanowski, nowosądecki, bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, Kraków, Nowy Sącz
• okulistyka dziecięca (hospitalizacja) - Małopolska
• ortopedia i traumatologia narządu ruchu (hospitalizacja planowa) - powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, Kraków
• ortopedia i traumatologia narządu ruchu dziecięca - powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, Kraków
• ołożnictwo i ginekologia (hospitalizacja) - powiaty: dąbrowski, tarnowski
• urologia (hospitalizacja) - brzeski
• urologia dziecięca (hospitalizacja planowa) - powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, Kraków
• kardiologia - hospitalizacja w tym leczenie inwazyjne - powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki, nowotarski, suski, tatrzański, gorlicki, limanowski, nowosądecki, Nowy Sącz

Postępowania zostały ogłoszone 3 i 8 sierpnia (kardiologia).

Ponadto zostały ogłoszone postępowania w leczeniu szpitalnym - na programy zdrowotne, świadczenia odrębnie kontraktowane, kardiologia (hospitalizacja), położnictwo i ginekologia - wyłącznie ginekologia (hospitalizacja), programy lekowe: leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję, chirurgia naczyniowa (hospitalizacja), chirurgia ogólna (hospitalizacja), choroby płuc specjalistyczne (hospitalizacja), dermatologia i wenerologia (hospitalizacja), kardiologia specjalistyczna (hospitalizacja), neurologia specjalistyczna (hospitalizacja), okulistyka (hospitalizacja), ortopedia (hospitalizacja)

Trwają również postępowania w rehabilitacji leczniczej w zakresach: fizjoterapia ambulatoryjna, domowa, w ośrodku/ oddziale dziennym (kardiologiczna, ogólnoustrojowa, pulmonologiczna), stacjonarna (ogólnoustrojowa, kardiologiczna, pulmonologiczna), osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy, wzroku, neurologiczna, rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym, leczenie dzieci i dorosłych chorych ze śpiączką.

Planowane są również postępowania uzupełniające w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Data ogłoszenia postępowań nie jest jeszcze znana.

- W Małopolsce pozostałe umowy są obowiązujące, nie planujemy aneksowania - dodaje rzeczniczka oddziału NFZ.