Małopolska: Ośrodek Medycyny Pracy będzie spółką kapitałową?

Autor: MS/Rynek Zdrowia • • 14 lutego 2014 16:51

Zarząd Województwa Małopolskiego chce komercjalizacji Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie. Powodem zmiany formy organizacyjno-prawnej jest ujemny wynik finansowy placówki.

Ostateczną decyzję o przekształceniu publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową jeszcze w tym miesiącu podejmie Sejmik.

Jak podaje portalowi rynekzdrowia.pl Dariusz Madera, dyrektor departamentu zdrowia i polityki społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy poza rokiem 2011 r. osiąga ujemny wynik finansowy.

- Od 2013 roku każdorazowo w przypadku osiągnięcia ujemnego wyniku finansowego przez SPZOZ konieczne jest podejmowanie przez Zarząd Województwa Małopolskiego decyzji o pokrywaniu tego wyniku bądź o przekształceniu. W tej sytuacji województwo nie będzie odpowiadać corocznie za ujemny wynik finansowy spółki. Odpowiedzialność samorządu jako udziałowca jest ograniczona tylkp do wartości wniesionego wkładu - podkreśla Madera.

Zaznacza, że za 2012 rok MOMP wykazał stratę finansową, której nie pokrywa amortyzacja. W tej sytuacji samorząd województwa zgłosił projekt uchwały dotyczącej przekształcenia MOMP na najbliższe posiedzenie Sejmiku Województwa Małopolskiego, które odbędzie się 24 lutego 2014 r.

Madera wyjaśnia także, że projekt uchwały wprawdzie będzie skierowany na najbliższe posiedzenie, jednak drugie czytanie nastąpić może na kolejnej sesji. Dopiero wówczas będzie można wskazać ewentualne terminy wszczęcia postępowania przekształceniowego placówki.

- Przekształcenie daje MOMP wiele korzyści. Zarząd odpowiada osobiście przed spółką, co daje większą gwarancje, że podejmowane decyzje będą mieć na celu oszczędniejsze wydatkowanie środków podmiotu. Po drugie spółka nie jest jednostką sektora finansów publicznych co oznacza większą elastyczność w zakresie sprawozdawczości, możliwości lokowania wolnych środków finansowych w instrumenty inne niż emitowane przez podmioty publiczne, tworzenia podmiotów zależnych (spółek, fundacji) także prowadzących działalność leczniczą - wylicza dyrektor Madera.

Jednocześnie zapewnia, że powołana spółka zachowa funkcję wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum