PAP/Rynek Zdrowia | 26-06-2020 14:14

Maląg: 30 mln zł z budżetu państwa na wsparcie samorządów w prowadzeniu DPS-ów

Zdecydowaliśmy o przekazaniu kolejnych 30 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa na wsparcie samorządów w prowadzeniu domów pomocy społecznej - poinformowała w piątek szefowa MRPiPS Marlena Maląg. Na początku pandemii do samorządów na ten cel trafiło 20 mln zł.

Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa Fot. Archiwum

W sumie to już zatem 50 mln zł dla domów pomocy społecznej z rezerwy celowej budżetu państwa. - Środki te mogą być przeznaczone zarówno na prowadzenie placówek, jak i na wynagrodzenie pracowników - podkreśliła minister.

- W porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowaliśmy także pulę 327 mln zł, które wesprą zarówno mieszkańców, jak i pracowników domów pomocy społecznej - dodała Maląg.

Środki na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa, a projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 będą realizowane we wszystkich województwach. Pomoc finansowa będzie przekazywana DPS-om w formie grantów na m.in. dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników, zakup i przeprowadzanie testów na obecność COVID-19, zakup środków ochrony indywidualnej i niezbędnego sprzętu oraz przygotowanie miejsc odbywania kwarantanny.

Prowadzenie domów pomocy społecznej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego. Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których zostały określone standardy, sprawują wojewodowie.

W Polsce działają 824 domy pomocy społecznej prowadzone przez samorządy. Mieszkają w nich 82 tys. osób, a pracuje ponad 41 tys.