MZ: zarządzenie ws. utworzenia zespołu wdrażającego pilotaż POZ+

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 10 stycznia 2018 21:52

Ministerstwo Zdrowia opublikowało zarządzenie dotyczące powołania Zespołu ds. wdrożenia projektu "Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) - Etap II Faza pilotażowa  - model POZ+"

Do zadań Zespołu należy: zatwierdzanie kluczowych zmian w Projekcie, zatwierdzanie warunków przystąpienia do konkursu na uczestnika Projektu organizowanego przez realizatora Projektu dla świadczeniodawców świadczeń opieki zdrowotnej, monitorowanie realizacji Projektu.

W skład Zespołu wchodzą:
• przewodniczący - podsekretarz stanu inicjujący, koordynujący i nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Analiz i Strategii, Departament Współpracy Międzynarodowej oraz Departament Zdrowia Publicznego,
• zastępca przewodniczącego -  zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, któremu podlegają Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego i Wydział Zamówień Publicznych,
• drugi zastępca przewodniczącego - zastępca prezesa do spraw finansowych NFZ;

członkowie:
• przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
• przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,
• przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,
• dwóch przedstawicieli NFZ,
• przedstawiciel Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki,
• konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,
• konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
• konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego;

• sekretarz - przedstawiciel Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia.

Treść zarządzenia: dziennikmz.mz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum