Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia | 06-07-2009 08:39

MZ zaprezentuje symulacje zmiany algorytmu podziału środków z NFZ

Ministerstwo Zdrowia od 2010 roku ma zastąpić obecny algorytm, według którego są dzielone środki na leczenie z NFZ, nowym. Projekt ustawy w tej sprawie ma być przesłany do konsultacji zewnętrznych w ciągu miesiąca. W tym tygodniu resort zdrowia ma przedstawić trzy symulacje nowego podziału pieniędzy.

W przyszłym roku województwa według nowych założeń, które obecnie dostają najmniej pieniędzy na leczenie, otrzymają ich więcej. Zapowiadana przez resort zdrowia zmiana podziału środków NFZ ma także dofinansować najbardziej deficytowe świadczenia.

– Zgodnie z nowymi zasadami pieniądze będą przyznawane na każdego pacjenta w takiej samej wysokości, niezależnie od województwa – stwierdza Ewa Kopacz, minister zdrowia.

Obecnie podział środków na leczenie między poszczególne regiony jest uzależniony m.in. od wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. To powoduje, że województwa, w których jest on niski, otrzymują mniej środków z NFZ. Takimi pokrzywdzonymi województwami są m.in. podkarpackie, warmińsko-mazurskie czy lubelskie. Gdyby algorytm nie brał pod uwagę dochodów, otrzymywałyby o około 400 mln zł więcej.

Dodatkowe środki mają wyrównać te różnice i zwiększyć dostępność do najbardziej deficytowych usług medycznych. Nowe zasady uderzą jednak w te regiony, które tradycyjnie od lat miały najwyższe budżety na leczenie – mazowieckie i śląskie.

Resort zdrowia podkreśla, że mają to sobie zrekompensować dodatkowymi środkami z tzw. funduszu migracyjnego, z którego będą pokrywane koszty leczenia pacjentów przyjezdnych z innych województw.

Zmiana algorytmu podziału środków na leczenie to dobra wiadomość przede wszystkim dla województw o największej liczbie bezrobotnych.

Najmniej na leczenie pacjentów dostaje obecnie lubuski oddział NFZ. W tym roku jest to niewiele ponad 1,3 mld zł. Dla porównania budżety najbogatszych oddziałów, czyli mazowieckiego – to ponad 8,2 mld zł, śląskiego – 6,5 mld zł a wielkopolskiego – 4,7 mld zł.